Glöm pratet om "mattehuvud" – alla kan lära sig bättre färdigheter

Så många som ett av fyra barn har svårigheter med matte, och uppskattningsvis 4–7 procent av befolkningen har specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli – alltså ungefär lika många som har dyslexi. – Det är viktigt att identifiera de barn som behöver stöd och sätta in stödet tidigt, alla kan lära sig bättre färdigheter, säger Heidi Hellstrand, som disputerar om barns matematikinlärning.

– Man har länge vetat hur viktigt rim och ramsor är för språkutvecklingen, men på samma sätt är det viktigt att uppmuntra barn att se och uppfatta tal och antal, säger Heidi Hellstrand, som disputerar i specialpedagogik vid Åbo Akademi.
Jenny Bäck
05.05.2021 21:30
Matematiken finns i vardagen redan från start: Orkar jag lyfta hinken om jag skyfflar mer sand i den? Hur många godisar finns på bordet? Vilket nummer står på bussen och hur många människor steg på?

ANDRA LÄSER