1,7 miljarder euro i företagsstöd under coronaåret

I fjol betalades 1 750 miljoner euro i direkt företagsstöd. Det är nästan tre gånger mer än året innan.

Coronan märks, föga förvånande, i kraftigt ökade företagsstöd.
Enligt Statistikcentralens uppgifter betalades 1 750 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2020. Det är 268 procent mer än året innan.
Av stöden betalades 1 278 miljoner euro ut på grund av den försvagade konjunkturen medan 471 miljoner var sedvanliga stöd.

Servicenäringarna fick mest

Mätt i euro fick småföretagen mest stöd. Deras stödsumma ökade också relativt sett mest jämfört med år 2019.
Av näringsgrenarna fick servicenäringarna mest direkt stöd, men jämfört med året innan ökade stödbeloppet relativt sett mest inom byggbranschen.
Mest stöd på grund av den försvagade konjunkturen betalades till servicenäringarna. Av det direkta stödet på 832 miljoner euro till servicenäringarna betalades 83 procent ut på grund av den försvagade konjunkturen.
Industribranscherna fick i genomsnitt 66 600 euro i stöd per företag och övriga branscher 26 200 euro.

Företagsstödet år 2020

Företagsstödet omfattade 63 767 företag, av vilka 57 875 företag fick direkt stöd år 2020.
Största delen av stödmottagarna var mikroföretag (69 %) eller småföretag (28 %). Mikroföretag är företag med färre än 10 anställda.
Mikroföretagen fick i genomsnitt 14 700 euro i direkt stöd per företag, småföretagen 49 900 euro, de medelstora företagen 136 700 euro och storföretagen 300 800 euro.
Flest mottagare fanns inom servicenäringarna (47 %) och inom handeln (15 %).
Lånen till företagen minskade med 16 procent och uppgick till 264 miljoner euro.
Beloppet av garantier fördubblades till 1 658 miljoner euro, varav 43 procent beviljades på grund av den försvagade konjunkturen.

ANDRA LÄSER