Fortum redo att starta kraftverket i Björneborg

Finland är utan effektreserv i vinter. Men utbudet på elmarknaden kan öka i och med att Fortum förbereder sig för att vid behov ta kraftverket Meri-Pori i Björneborg i kommersiell drift i stället.

Kolkraftverket Meri-Pori har sedan 2017 fungerat som reservkraftverk. Nu kan det komma att starta igen i vinter.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
16.09.2022 16:27
Fortum har beslutat att kolkraftverket Meri-Pori ska förberedas för att eventuellt tas i kommersiell användning i vinter. De sista veckorna i oktober ska kraftverket genomgå en omfattande service. Fortum rekryterar också ny personal till kraftverket.
Tanken är att Meri-Pori vid behov ska kunna producera el till den fulla kapaciteten på 560 megawatt i vinter. När, om och hur länge kraftverket används beror enligt ett pressmeddelande från Fortum på läget på elmarknaden.
Att Fortum nu själv förbereder sig för att starta kraftverket i Tahkoluoto innebär att Finland är utan effektreserv i vinter. Energimyndigheten som upphandlar reservkraft fick bara ett enda anbud för vintern och det kom från Fortum som erbjöd sig att hålla Meri-Pori i startberedskap.
Energimyndigheten sade ändå nej till Fortums bud.
– Vi kunde inte godkänna Fortums anbud eftersom anbudet innehöll kostnader vi inte enligt lagen kunde acceptera, säger Energimyndighetens överdirektör Simo Nurmi.
Nurmi konstaterar att läget inför vintern trots allt ser ljusare ut än tidigare trots bristen på reserveffekt. Om Meri-Pori går med full effekt finns mera el kontinuerligt på marknaden. Dessutom erbjöd Fortum en reservkapacitet på 440 megawatt, nu kan kraftverket gå för full kapacitet på 560 megawatt.

Enda anbudet

Fortums anbud var det enda Energimyndigheten fick in för reservkraft inför vintern. Myndigheten har ändå ingen möjlighet att förhandla med ett enskilt företag, uppger Nurmi. Även om det fanns bara ett enda anbud kan det hända att någon annan tyckt att gällande villkor var för stränga och därför låtit bli att erbjuda reservkraft.
– Sedan gäller det att minnas att reserven är det sista som tas i användning, nu försöker vi i stället utjämna konsumtionstoppar i vinter genom marknadsmässiga åtgärder, säger Nurmi.
Han tror inte att risken för planerade elavbrott i vinter växer mer än marginellt i och med att det inte finns någon reservkraft att ta till. Planerade elavbrott är enligt honom osannolika.
Energimyndighetens ursprungliga målsättning var en effektreserv på 600 megawatt.
Fortums kraftverk Meri-Pori är det sista kondenskraftverket som enbart producerar el och använder kol i Finland. Kraftverket togs ursprungligen i användning 1994 och har sedan 2017 fungerat som reservkraftverk. 
Nu förbereder sig Fortum för att ta kraftverket i användning också genom inköp av kol och nödvändiga kemikalier.

ANDRA LÄSER