Åboforskare vill förebygga problem hos barn – genom att hjälpa föräldrarna

Krisen kan ha långtgående konsekvenser för barn och unga, men forskare vid Åbo universitet vet hur problemen ska minimeras.

Kanalisera samhällets stöd till barnfamiljer, är kärnbudskapet i ett forskningsprojekt vid Åbo universitet.
Det är möjligt att minimera de negativa konsekvenser coronakrisen har på barn och unga, enligt ett projekt vid Åbo universitet. Det här gäller såväl inlärning som välbefinnande och utbildning.
Krisen påverkar barn och unga på många sätt, men enligt forskarna är det sannolikt att de mest långtgående konsekvenserna har att göra med sociala och ekonomiska problem i familjen. Hjälp barnen genom att hjälpa föräldrarna, lyder kärnbudskapet i Åboprojektet.
Skadorna går alltså att förebygga genom att ta itu med orsaken till problemet – till exempel en förälders arbetslöshet. Enligt Åboprojektet är det viktigt att stödja de branscher som har det svårt under krisen för att de permitterade ska kunna återgå till sina arbeten så fort som möjligt.
"Krisen har redan nu ökat arbetslösheten, skuldsättningen och andelen som får utkomststöd i familjerna", säger Jani Erola, professor i sociologi vid Åbo universitet, i ett pressmeddelande.
Därför anser Åboforskarna att samhällets stöd nu måste riktas till barnfamiljer för att undvika långtgående konsekvenser.
ANDRA LÄSER