Coronaepidemin orsakar skyddsbrist på lantbruken

Coronaepidemin drabbar också lantbrukare och trädgårdsföretagare. Bara en av fyra gårdar säger sig ha tillräckligt med andningsskydd och handskar i lager.

Coronaepidemin har orsakat problem i till exempel potatispackerierna.
På lantgårdar och i trädgårdsföretag behövs andningsskydd och handskar inte bara för att mota coronasmitta i grind, utan också för att skydda arbetarna för mögel, mikrober och hälsovådligt växtdamm.
I en enkät som 765 företagare i hela landet besvarade förra veckan stiger skyddsbristen fram som ett av orosmomenten bland lantbruks- och trädgårdsföretagarna. Samtidigt bekymrar man sig för att inte hitta tillräckligt med säsongsarbetare.
Lantbruks- och trädgårdsföretagarna besvarade frågor om sin försörjningsberedskap och om epidemirelaterade problem i en enkät som skickades ut av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Handelsträdgårdsförbundet, Frukt- och bärodlarnas förbund samt föreningen Inhemska trädgårdsprodukter.
Sex av tio företag i enkäten säger att coronaepidemin gjort det svårt att få tag på skyddsutrustning och arbetskraft, att leveranserna av reservdelar till maskiner dröjt eller att dataförbindelserna varit överbelastade. Däremot har det inte varit svårt att få tag på utsäde, gödsel och foder.
Enkätsvaren avslöjar en oro över bristen på skyddsutrustning, men visar också att krisberedskapen på gårdarna är svag. För tillfället säger en av fyra företagare att man lyckats få tag på avbytare eller annan reservpersonal som kan hoppa in om företagaren själv skulle insjukna eller försättas i karantän. Ännu färre – en av åtta företagare – har gjort upp arbetsinstruktioner för denna reservpersonal.
– På ett jordbruk är man ofta ganska ensam med sitt arbete och gör på sitt sätt. Där borde man kanske fundera bättre på riskerna och göra upp planer. Det är bra att sätta på papper hur man brukar jobba om man blir sjuk och grannar eller andra behöver komma och hjälpa, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.
Flera producenter uppger dessutom att efterfrågan på deras produkter har minskat. När restauranger och storkök tvingats stänga har också beställningarna på råvaror torkat in.
– I första hand är det potatispackerier som har fått det besvärligt när storköken inte har behövt varor, men så har vi också företag som odlar örter och sallad i Helsingforsregionen enkom för restauranger. De har också haft det svårt nu, säger Laxåback.

ANDRA LÄSER