Arabförbundet vänder Trumps fredsplan ryggen – palestinske ledaren Abbas "kapar alla band till Israel och USA"

Arabförbundet samlades i ett nej, ett totalt och enigt nej, till USA:s president Donald Trumps plan för fred mellan israeler och palestinier.Därmed ställer sig Arabförbundet bakom palestinierna, som bryter alla förbindelser med USA.

Den palestinske presidenten Mahmud Abbas. Arkivbild.
Budskapet från Arabförbundet kom sedan man samlats i ett extrainkallat möte på lördagen i den egyptiska huvudstaden Kairo. Den palestinske presidenten Mahmud Abbas hade då vädjat om stöd från Arabförbundets medlemmar, samtidigt som Abbas meddelade att man bryter alla kontakter både med USA:s regering och med Israel.
Krismötet var ett viktigt test om det fanns en enad front bland arabvärldens länder mot fredsplanen. Försök har gjorts från Washington om att få länder att stötta planen som presenterades tidigare i veckan. Den erkänner bland annat Jerusalem som Israels odelade huvudstad och ger klartecken till Israel att annektera Jordandalen och bosättningar på ockuperad palestinsk mark.

Hård linje

Men det höga diplomatiska och politiska spelet från Washingtons sida gentemot Arabförbundet ser ut att ha fallerat.
Tonläget är tydligt: Planen är "orättvis" gentemot palestinierna, anser Arabförbundet, som förkastar den med motiveringen att den inte uppfyller ens ett minimum av palestiniernas rättigheter och strävanden, skriver nyhetsbyrån AFP.

Avbryter samarbete

Förbundets medlemmar lovar också att inte samarbeta med USA för att förverkliga planen.
President Abbas upprepade under mötet sitt fullständiga avståndstagande från Donald Trump och hans plan.
– Det kommer inte att existera någon relation med er (Israel) och USA, inte heller vad gäller säkerhetssamarbete, säger Abbas enligt AFP.
Han motiverar beslutet med att USA och Israel struntar i underskrivna avtal och internationell lag. Trumps plan står i strid med fredsavtalet mellan israeler och palestinier som nåddes i Oslo 1993, tillägger Abbas.

Splittrade reaktioner

Den palestinska myndighetens (PA) säkerhetsstyrkor har länge samarbetat med Israel i sitt arbete för att upprätthålla ordningen i de områden som PA kontroller på den av Israel ockuperade Västbanken. PA har också haft underrättelsesamarbete med amerikanska underrättelseorganisationen CIA.
Arabländernas reaktion på Trumps plan har tidigare varit splittrad. Förenade arabemiraten, Bahrain och Oman visade den symboliskt stöd genom att närvara med sina ambassadörer när Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu presenterade planen i Vita huset.
Saudiarabien, som också är nära allierat med USA, har inte tidigare kommenterat planens innehåll men sagt att man uppskattar Trumps ansträngningar.
Även EU har tydliga splittringar inom sina led när det gäller utformning av en fredsplan för Mellanöstern.

Donald Trumps fredsplan

USA:s president Donald Trumps fredsplan bygger på en tvåstatslösning. En karta har tagits fram över föreslagna gränsdragningar. Enligt dessa ska delar av den ockuperade Västbanken, däribland Jordandalen och israeliska bosättningar, tillfalla Israel.
De områden som i dag kontrolleras av palestinier ska fördubblas i storlek.
Jerusalem ska, med USA:s språkbruk, "förbli Israels odelade huvudstad" medan den föreslagna palestinska huvudstaden ska ligga i Abu Dis, en by i utkanten av Jerusalem.
Varken israeler eller palestinier kommer att tvingas flytta från sina hem. Palestinska flyktingar ska inte tillåtas återvända till områden som kontrolleras av Israel.
Planen förutsätter en "demilitariserad" palestinsk stat samtidigt som Israel ansvarar för säkerheten väster om Jordanfloden. Över tid ska det framtida Palestina få större säkerhetsansvar.
50 miljarder dollar ska satsas på att bland annat skapa en miljon nya palestinska jobb.
ANDRA LÄSER