Antibiotikaresistenta bakterier i rå hundmat

Forskare varnar för en "internationell hälsofara" sedan man hittat antibiotikaresistenta bakterier i olika sorter av rå hundmat.

Forskare manar till försiktighet med rå hundmat. Hunden och maten på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.
TT-AFP
12.07.2021 08:07 UPPDATERAD 12.07.2021 08:08
Ett forskarlag vid universitetet i Porto i Portugal har analyserat 55 prover från 25 olika tillverkare i jakt på enterokocker. Bakterierna kan leva och vara helt ofarliga i tarmarna hos människor och djur, men kan bli farliga i andra delar av kroppen och kan även vara resistenta mot antibiotika.
Forskarna hittade antibiotikaresistenta enterokocker i alla proverna, bland dem också bakterier som var resistenta mot linezolid, som brukar användas just mot multiresistenta bakterier.

Forskare varnar

Närmare studier visade att några av bakterierna i hundmaten var av samma sort som man har hittat hos sjukhuspatienter i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.
Läs också: Hundfebern ökar risken för att motståndskraftiga bakterier ska spridas
Den nära kontakten mellan människor och hundar i kombination med att rå hundmat växer i popularitet utgör en internationell hälsofara, varnar forskaren Ana Freitas.
– Europeiska myndigheter måste höja medvetenheten om hälsoriskerna med att ge rå mat till husdjur och tillverkningen av hundmat, inklusive hur man väljer ingredienser och hygienrutiner, måste ses över.
Hon råder hundägare att tvätta händerna efter att de hanterat hundmat eller avföring.
I en annan ännu opublicerad studie, undersökte ett annat forskarlag från Portugal husdjur och människor från 80 hushåll på jakt efter genen mcr-1. Den är resistent mot kolistin, ett antibiotikum som används som sista utväg vid infektioner som är resistenta mot övriga tillgängliga antibiotika.

Testade positivt

Fyra människor och åtta hundar testade positivt för mcr-1, och i två hushåll fanns genen hos både hund och ägare.
"En genanalys av proven visade att i ett av de här fallen hade genen överförts från husdjur till ägare", skriver forskarna i ett pressmeddelande.
Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de största hälsohoten som mänskligheten står inför.
Varje år dör 700 000 av resistenta infektioner och FN har varnat för att siffran kan stiga till 10 miljoner till 2050 om inget görs.

Antibiotikaresistens

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Ett exempel på antibiotika är penicillin.
Överanvändning av antibiotika har dock lett till att vissa bakterier har blivit resistenta, motståndskraftiga. Resistensen har blivit ett stort problem i många länder.
Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.
För en frisk person är det oftast inte farligt att smittas av en resistent bakterie. Det kan dock vara livshotande för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats.
Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen WHO i fjol beräknas minst 700 000 människor varje år dö på grund av antimikrobiell resistens, det vill säga infektioner orsakade av läkemedelsresistenta bakterier, parasiter, virus eller svampar. Enligt prognosen kommer antalet till 2050 att vara uppe i tio miljoner dödsfall per år.
Källor: Nationalencyklopedin, Vårdguiden och WHO

ANDRA LÄSER