Tryggare stad, fler skolpsykologer och slut på mobbning – det här vill unga ändra på i Helsingfors

Efter ett år av att leva under pandemin är frågor om trygghet viktiga för 13–17-åringarna i huvudstaden.

Ett av de ämnen som engagerar unga är bristen på skolpsykologer. I bilden längst till höger tänder två unga kvinnor ljus till minne av den 16-åring som mördades i Forsby i fjol.

Antalet initiativ som unga lämnar in till Helsingfors stad går ner. I höst var de 15 stycken, vilket kan jämföras med 55 våren 2019.

"Av de initiativ som nu har lämnats in har hälften gjorts av medlemmarna i ungdomsrådet. De åtgärder som gjorts hittills har inte varit tillräckliga, och en stor del av de unga vet fortfarande inte att man kan komma med initiativ, eller så tror de inte att de leder till något."

Så lyder ungdomsrådets hälsning till Helsingfors stadsfullmäktige, som kommer att diskutera ungdomsinitiativen. Frågan var uppe på Helsingfors stadsstyrelses möte under måndagseftermiddagen.

Ett initiativ kan liknas vid en motion, som en medlem av stadsfullmäktige kan göra. Ungdomsrådet tillrättavisar nu staden för att man har svarat för sent på en del av initiativen.

Flera av de saker som unga ville ändra på i höstas har med trygghet att göra. Ett initiativ önskar göra Helsingfors till en trygg stad för flickor. Ungdomsrådet önskar uppmärksamma de trakasserier som flickor utsätts för.

"Att röra sig ensam på gatan innebär att alltid se sig över axeln, att slå långa lovar runt okända och att öka gångtakten när någon tittar konstigt eller följer samma rutt för länge", skriver rådet.

Medlemmarna i rådet önskar att skolan lär ut hur viktigt samtycke är och att stadsmiljön är tillräckligt upplyst.

"Mobbningen upphörde inte"

Ett annat initiativ vill göra psykisk skolmobbning straffbart. Ungdomsrådet lyfter upp det omskakande fallet i Forsby där tre tonåringar är åtalade för mord för att ha dödat en 16-årig pojke.

Den person som skapat initiativet berättar att hen själv utsatts för mobbning i sex år.

"Jag tillbringade många timmar i samtal med kurator, klassföreståndaren och mobbaren [...] Mobbningen upphörde inte ens när vi slutade grundskolan och började i gymnasiet. När det kom tiotals samtal från ett okänt nummer mitt i natten berättade vi för hen att vi polisanmäler", skriver personen.

Bland de övriga initiativen ville ungdomar också få bukt med aggressiva vitkindade gäss, exempelvis på Sveaborg. Fåglarnas avföring på vissa strandområden gör att unga inte vill umgås där. Att kunna umgås utomhus är extra viktigt under coronan, påpekar ungdomsrådet. Något som hänger ihop med det här är att staden borde erbjuda sopkärl med sortering. I tillägg borde de tömmas oftare, säger initiativtagarna.

Slutligen önskas fler skolpsykologer.

"Om staden inte klarar av att erbjuda psykvårdstjänster måste den försöka lösa problemet med till exempel servicesedlar."

Här finns alla initiativ listade tillsammans med svaren från Helsingfors stad.

De här ungdomsinitiativen lämnades in

1. Gör något åt de problem som de vitkindade gässen orsakar

2. Papperskorgar för återvinning i gatubilden!

3. Solpaneler på taket till ungdomsgårdarna

4. Station för stadscyklar till Tirholmsvägen (Drumsö)

5. En tryggare stad för flickor

6. Utomhusställen för unga att hänga på

7. Gör mobbning i skolan straffbart

8. Öka antalet skolpsykologer

9. Personliga datormöss till elever (på svenska)

10. Hemtrevlig skola (på svenska)

11. Skejtställen/miniramper till Munksnäs

12. Öka hur ofta skräpkorgarna töms

13. Arrangemangen vid gång- och cykelvägen på Lokvägen (Böle)

14. Flygområde för radiostyrda drönare till Malms flygplats

15. Regnbågsvänligt kafé

Vad är ett initiativ?

Personer i åldern 13-17 kan lämna in initiativ till Helsingfors stad.

Det kan handla om vad som helst, till exempel att det behövs bänkar till parken vid din skola.

Staden svarar sedan på initiativen inom en rimlig tid.

Helsingfors stadsfullmäktige diskuterar också initiativen två gånger om året.

Följande gång så sker blir troligtvis på fullmäktiges möte den 21 april.

På adressen https://ruuti.munstadi.fi/sv/initiativ/ kan man läsa mer om hur ett initiativ görs.

I ungdomsrådet sitter 30 ungdomar.

Medlemmarna jobbar för att göra ungas röster hörda i Helsingfors.

ANDRA LÄSER