Demonstration mot lönehärvan i Helsingfors: "Jag vill se huvuden rulla – det räcker inte med att säga förlåt"

Helsingfors löner ska betalas ut som normalt inom en till två månader, säger borgmästaren. Beskedet tas emot med skepsis åtminstone bland en del anställda.

– Om samma sak hade hänt i ett stort företag hade någon redan fått gå, säger Anneli Korhonen.

Anneli Korhonen, förtroendeman vid social- och hälsovårdssektorn, vill ha mer än ursäkter.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
24.08.2022 18:50 UPPDATERAD 24.08.2022 20:42
Sedan våren har tusentals anställda vid Helsingfors stad antingen blivit utan lön eller fått fel lön. Det efter att staden övergått till ett nytt löneutbetalningssystem som utvecklats av företaget Sarastia.
På onsdagen samlas medlemmar från lärarfacket OAJ och fackförbundet JHL på Senatstorget för att kräva svar av politikerna inför höstens första fullmäktigemöte.
På plats fanns också de biträdande borgmästarna. En efter en ber de om ursäkt för lönehaveriet och intygar att de och tjänstemännen arbetar för högtryck för att lösa problemen.
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen säger att problem med lönerna är ett bittert kapitel för honom för att de kan försvåra försvåra rekryteringen av ny personal, en av Helsingfors stora utmaningar.
Borgmästaren Juhana Vartiainen (Saml) kliver också upp på scen. Han räknar med att problemen snart är över.
– Jag tror att vi inom en till två månader är tillbaka i en normal situation. Detta är prioritet nummer ett för oss nu, säger Vartiainen.
Anneli Korhonen, fackligt aktiv i JHL och förtroendeman vid stadens social- och hälsovårdssektor, har inte särskilt mycket till övers för politikernas ursäkter på torget. Hon har hört dem i månader redan.
– Det räcker inte med att säga förlåt. Efter det här går de till sina kammare och allt fortsätter som förr.
Hon efterlyser annat än bara ord.
– Hade de varit ansvarsfulla hade de tagit sitt ansvar. Jag vill se huvuden rulla. I ett stort företag hade någon redan fått gå.
Korhonen tror inte att de förtroendevalda i fullmäktige har någon egentlig makt att reda ut härvan.
– Makten finns hos borgmästaren och en liten krets av tjänstemän.
På Senatstorget säger Juhana Vartiainen att stadens ledning befinner sig på samma sida som de anställda. 
– Här finns ingen motsättning mellan er och oss. Vi jobbar för att lösa det här med extra stor bemanning, säger Vartiainen.
De större satsningarna verkar inte ändå räcka till i den jätteorganisation som staden med sina nästan 40 000 anställda utgör.
Pia Pujol, styrelsemedlem i Helsingfors svenska lärarförening, säger att ett av problemen är att man inte får kontakt med Sarastia för att reda ut problemen med lönerna.
– Kundservicen svarar inte och man ombes att ta kontakt senare.
Anneli Korhonen vill att staden slopar det nya systemet.
– Jag hoppas staden helt struntar i Sarastia, som Kyrkslätt gjort.
På fullmäktigemötet inleder borgmästaren med att informera ledamöterna om situationen i lönehärvan.
Juhana Vartiainen säger att det inte längre går att återgå till det gamla.
– Vi är i ett tvångsäktenskap med Sarastia.
På fullmäktigemötet är kanslichef Sami Sarvilinna och personaldirektören Nina Gros på plats för att svara på ledamöternas frågor.
Enligt Sarvilinna kommer alla som lidit skada att få ett skadestånd och dessutom funderar staden på annan gottgörelse till personalen. Skadestånd är något som betalas till den som juridiskt har rätt till det, medan en mer allmän gottgörelse är något som staden ska bestämma om.
Nina Gros säger att problem håller på att övervinnas och att ingen längre behöver vänta på sin uteblivna lön i dagar eller veckor.
– Fel som uppstår rättas nu till snabbt.

ANDRA LÄSER