EU samarbetar och hjälper flyktingar från Ukraina – också Moldavien får EU-stöd

Europeiska unionen strävar efter att hjälpa de kvinnor och barn som flyr undan kriget i Ukraina på olika sätt. Man bygger upp infocenter i grannländerna för att sprida information om var det för tillfället finns plats och kapacitet att ta emot nya flyktingar. Det finns EU-pengar för ändamålet.

Över 3,8 miljoner ukrainare har lämnat sitt hemland för att söka skydd undan kriget, över 2 miljoner av dem har först kommit till Polen. Många av dem har åkt vidare till andra europeiska länder, exempelvis med buss till Tyskland, som dessa flyktingar som köar vid ett tillfälligt hjälpcenter i den polska staden Przemysl.
Petra Miettinen
28.03.2022 20:33 UPPDATERAD 28.03.2022 20:57
EU:s inrikesministrar har på måndagen samlats till ett extrainsatt möte för att diskutera hur unionen kan hjälpa de människor som flyr från Ukraina. Ministrarna har enats om att samarbeta kring hjälpoperationen, främst genom att samla in och sprida information, men också att förebygga människohandel och se till att kvinnor och barn tryggt kan resa genom Europa till det land som de själva väljer att söka skydd i. Finland representerades av inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna).
– Vi har under dagens lopp varit i kontakt med den ukrainska inrikesministern för att fråga vilken slags hjälp Ukraina mest behöver. Behovet är stort, vartannat ukrainskt barn har tvingats lämna sitt hem på grund av kriget. Flest flyktingar har sökt sig till Polen, men också lilla och fattiga Moldavien har fått ta emot en stor skara flyktingar och där behövs nu extra hjälpinsatser, sade Krista Mikkonen under en presskonferens på distans från Bryssel.
Över 3,8 miljoner ukrainare har lämnat sitt hemland och sökt skydd i Europa, främst i grannländerna. EU:s viktigaste uppgift i det här skedet av kriget är att ta emot flyktingarna och registrera dem, så att myndigheterna vet var alla är.
– EU kommer att samarbeta kring registreringen av flyktingar och utbyte av information. På det sättet kan vi koordinera flyktingströmmar och styra människor till länder som har kapacitet att ta emot dem. Vi kommer att bilda infocenter i grannländerna där flyktingar kan få information om var det finns plats och hur man ordnar transporter till olika länder, sade Mikkonen.
Eftersom de ukrainska flyktingarna omfattas av den fria rörligheten inom Schengenländerna kommer enskilda länder inte att ordna masstransporter eller tvångsförflytta några flyktingar, utan alla får fritt välja vart de vill söka sig för att ansöka om tillfälligt skydd. Det finns dock ett undantag, nämligen Moldavien.
– Moldavien har bett Finland om hjälp med flyktingarna och vi planerar nu en hjälpinsats för att avlasta Moldavien, som inte klarar av att ta hand om den stora mängd flyktingar som har kommit över gränsen från Ukraina. Där är det möjligt att vi ordnar någon form av transport, speciellt om det handlar om föräldralösa barn eller exempelvis personer med funktionsnedsättningar, som har svårt att ordna egna resor, preciserade Krista Mikkonen.
Ytterligare en sak som EU-länderna ska samarbeta kring är kampen mot människohandel.
– En del kvinnor och barn som flyr undan kriget är i en mycket utsatt position och inom EU-länderna kommer vi nu att skärpa beredskapen vid gränserna. Det gäller att känna igen tecken på människohandel och samarbeta mellan olika länder för att kvinnor och barn tryggt ska kunna resa i Europa. Vi har redan sett exempel på människohandel i krigets skugga.
Att registrera alla flyktingar som anländer till ett land är ett steg i arbetet mot människohandel. Hittills har cirka 14 200 ukrainare ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Ungefär 400 nya flyktingar anländer dagligen.
– Registreringen i Finland är överbelastad just nu och vi har inte kunnat behandla alla ansökningar i den takt som de har lämnats in. Vi måste helt klart styra mera resurser till registreringen, men också i övrigt trappa upp beredskapen. Vi behöver vara beredda på att det kommer många fler flyktingar till Finland, poängterade Krista Mikkonen.
Inrikesministern nämnde inga summor, men sade att det finns EU-pengar att använda för att hjälpa flyktingar och att EU kan frigöra medel från olika fonder.
– Det finns mycket EU-pengar att använda och dem kommer vi aktivt att styra till Ukrainas grannländer, för att vi där ska kunna bistå flyktingarna på olika sätt, sade Krista Mikkonen.

ANDRA LÄSER