Ledare: För många och för allvarliga skador

Alltför många svåra och medelsvåra skador uppstår i olyckor med elsparkcyklar. Det visar en utredning över skadorna i fjol vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HUS) som presenterade i måndags. Både beslutsfattarna och operatörerna måste vara alerta och hitta nya metoder för att minska olycksfallen.

Flera personer ska inte åka på samma elsparkbräde. Bilden är tagen hösten 2020, personerna på bilden har inget samband med de olyckor som beskrivs i texten.
Utredningen över skadorna i samband med elsparksolyckor är dyster läsning. Den gäller olyckor och skador under fjolåret. Alltför många, oftast unga män, får allvarliga skador. 446 patienter skakades och vårdades vid Haartmanska sjukhuset, Malms sjukhus och Tölö sjukhus. De flesta olyckor inträffade under sommarveckoslut, på kvällar och nätter. Ungefär hälften av dem som behövde vård var berusade och medelpromillehalten var 1,6.
ANDRA LÄSER