Fortum vill fortsätta driften av kärnkraftverket i Lovisa – båda reaktorerna har designats i Sovjetunionen

Den äldre reaktorn har redan 44 år på nacken.

Fortum vill fortsätta driften av kärnkraftverket i Lovisa till 2050.
Energibolaget Fortum har gjort en miljökonsekvensbedömning av den fortsatta driften av kärnkraftverket i Lovisa. Bedömningen överlämnades till Arbets- och näringsministeriet på måndagen.
Bolagets utredning av miljökonsekvenserna tar ställning både till en fortsatt drift och alternativt en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa. Fortum granskar också miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.
Arbets- och näringsministeriet har bett Fortum precisera hur anläggningen ska hanteras med tanke på reaktorns ålder. Kärnkraftverkets första reaktor har varit i drift sedan 1977 och den andra reaktorn invigdes 1980. Bägge reaktorerna har designats i Sovjetunionen.
Enligt internationella atomenergiorganet IAEA är en genomsnittlig livstid för en kärnreaktor cirka 30-40 år.
Fortum granskar två alternativa scenarier. Bolagets första alternativ är att bägge reaktorer drivs till 2050. Det andra alternativet är att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna har löpt ut 2027 och 2030.
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden av relevanta myndigheter, institutioner och organisationer i frågan i höst. Allmänheten i Lovisa ska likaså höras i ärendet den 7 oktober.
Ministeriets slutsatser, som bifogas till Fortums tillståndsansökan, ges i januari nästa år.
ANDRA LÄSER