Luke: Lunchrestauranger slänger bort enorma mängder mat

Det uppstår över 78 miljoner kilo matsvinn i lunchrestaurangerna varje år, uppger Naturresursinstitutet Luke.

Enligt Naturresursinstitutets undersökning slängs i genomsnitt 90 gram mat bort vid varje måltid på lunchrestaurangerna.
– Bortslängd mat förorsakar helt onödiga effekter på klimatet och miljön. Matsvinnet ger också upphov till kostnader för företagen i branschen och kommunerna, säger forskaren Kirsi Silvennoinen på Luke i ett pressmeddelande.
Luke har utrett matsvinnets omfattning under två års tid i samarbete med företagare i branschen och andra aktörer. Utredningen gjordes vid 78 olika restauranger under tre veckors mätperioder. Restaurangpersonalen använde sig av Lukes app i mätningen av matsvinnet.
Enligt undersökningen slängs 16 procent av lunchrestaurangernas mat i soporna. Det här innebär att matsvinnet vid varje måltid är cirka 90 gram per kund. Det största matsvinnet uppstår vid en lunchbuffé där maten står färdigt framställd, enligt Luke.
– Restaurangerna borde kunna förutse hur mycket mat som ska tillredas så att det inte uppstår så stora överskott. Att mäta och följa upp är viktiga metoder i minskningen av matsvinnet, säger Silvennoinen.
Kunderna har också ett ansvar att se till att man inte lastar för mycket mat på tallriken, påminner Lukes forskare.
EU:s avfallsdirektiv förpliktar medlemsländerna att mäta och rapportera om matavfallet och svinnet med fyra års intervaller.
ANDRA LÄSER