Både politik och konstkritik handlar om omsorg för vår gemensamma värld

Teaterchefer har föreslagit att konstnärer borde bjudas in i A-studio som experter på det mänskliga. Ylva Perera frågar sig om inte kritikerna borde ha den rollen, men tror att det är svårt att nå genom bruset när man pratar om nån annan än sig själv.

Nixxxavuori av scenkonstkollektivet 4 floors of whores (bestående av Astrid Stenberg, Emilia Jansson och Herman Nyby) har förts fram av teater Viirus konstnärliga ledare Jussi Sorjanen som exempel på en föreställning som borde ha väckt mer samhällsdebatt när den spelades.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
02.04.2023 05:02
– Konstnärerna sprutade målfärg från anus, men diskussionen uteblev.
Citatet tillskrivs teater Viirus konstnärliga ledare Jussi Sorjanen i Svenska Yles (14.3) artikel om kulturens samhällsroll. Det syftar på det problematiska med att en provokativ teaterföreställning (i detta fall scenkonstkollektivet 4 floors of whores föreställning Nixxxavuori) inte får genomslag i den breda samhällsdebatten.
Sorjanen, ackompanjerad av Maria Sid, chef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, önskar att teaterchefer skulle bjudas in till A-studio och nyhetssidorna för att diskutera samhällsfrågor och aktualiteter. Att konsten inte bara skulle bevakas inom ramen för kritik.

ANDRA LÄSER