Från Dantes inferno till drillande lärkor – Thomas Adès bubblar av referenser till världen runt omkring

Han är en av sin generations mest hyllade tonsättare och hans musik är full av referenser till både konst, historia och naturfenomen. Men Thomas Adès tror också på att musiken har en egen vilja. – Jag älskar att upptäcka musikens outtalade önskningar och leda dem vidare.

Brittiska dirigenten Thomas Adés dirigerar Radions symfoniorkester.
Tove Djupsjöbacka
23.10.2021 05:50
– Vilken fantastisk byggnad!

ANDRA LÄSER