Ekonomers åsikter går isär om coronakrisens långvariga effekter på ekonomin

Enligt en undersökning utförd av Ekonomistikone är en majoritet av ekonomer överens om att det fortfarande är svårt att se vilka slags ekonomiska konsekvenser coronakrisen har fört med sig.

Nästan hälften av ekonomerna som svarat på undersökningen anser att coronakrisen har pågått så pass länge att den oundvikligen kommer ha långvariga negativa följder för produktionspotentialen.
Ekonomer har olika uppfattningar om huruvida coronakrisen kommer att ha långvariga konsekvenser för Finlands ekonomi. Det framkommer i en undersökning som utförts av ekonompanelen Ekonomistikone.
Nästan hälften av ekonomerna som svarat på undersökningen anser att coronakrisen har pågått så pass länge att den oundvikligen kommer att ha långvariga negativa följder för produktionspotentialen. Däremot uppger nästan 25 procent att de inte tror på några långvariga konsekvenser.
I ekonomernas kommentarer uppger flera att det fortfarande finns möjligheter till en snabb återhämtning av ekonomin eftersom man fortfarande inte har sett den fruktade konkursvågen. Dessutom menar ekonomerna att de åtgärder som vidtogs tidigt under pandemin kan ha påskyndat strukturförändringar som främjar produktiviteten.
Oavsett åsikt betonar ekonomerna ändå att det i det här skedet är svårt att urskilja alla ekonomiska effekter av krisen.

Samstämmiga om finanspolitiken

Ekonomerna är dock samstämmiga när det gäller finanspolitikens roll just nu. Hela 70 procent uppger att det viktigaste nu är att förhindra konkurser, att arbetslösheten inte ökar, och att Finlands produktionsstruktur inte går om intet. Drygt 20 procent är av annan åsikt.
Samtidigt betonar ekonomerna att ökningen av underskottet i de offentliga finanserna måste förbli kortvarig. Regeringen måste nu förbereda långsiktiga åtgärder för en hållbar offentlig ekonomi.
Ekonomerna svarade på undersökningen i december.
ANDRA LÄSER