Attacken mot Zyskowicz: ”Väldigt ovanligt” – men har förekommit tidigare

Veteranpolitikern Ben Zyskowicz blev överfallen av en man i Helsingfors på lördagen. Polariseringen ökar något, men det är fortfarande ovanligt med påhopp på politiker, säger Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Åsa von Schoultz anser att den misshandel Ben Zyskoqicz utsattes för är ett exceptionellt fall.
Adam Stefánsson Högnäsadam.hognas@ksfmedia.fi
27.03.2023 07:34 UPPDATERAD 27.03.2023 10:28
En man skriker om Nato och om judendomen. Han slår och brottar ner den ledamot som suttit längst i riksdagen i Finland, samtidigt som han säger att han vill döda ledamoten. Samlingspartisten Ben Zyskowicz attackeras både verbalt och fysiskt när han för sitt kampanjarbete i Helsingfors på lördagen.

Hur ovanligt är det här, Åsa von Schoultz?

– Mig veterligen är det väldigt ovanligt. Tillsammans med mina kollegor har jag undersökt hur trygga kandidaterna känner sig i sitt kampanjarbete. Det frågade vi dem efter förra riksdagsvalet.
– De flesta känner sig väldigt trygga. 30 procent av de 800 kandidater som deltog i vår undersökning kände sig helt trygga år 2019. Det var också en rätt intensiv valrörelse med mycket känslor. Men det finns skillnader mellan partierna, kandidater på vänsterkanten känner sig aningen mer otrygga än de som ligger till höger.

30 procent låter inte så mycket?

– Vi använde oss av en skala på 0–10 och där svarade 30 procent att de kände sig helt trygga under kampanjen, alltså 0. Det finns också de som svarade att de kände sig helt otrygga, alltså 10, så det är ett stort spann. Men medelvärdet låg kring 2,3 som är rätt lågt.

Sociala medier oftast där det händer

Det finns många olika sätt att störa kandidaters kampanjarbete, och hela den politiska debatten, säger von Schoultz. Ofta sker påverkansförsök och påhopp på enskilda kandidater i sociala medier.
– I det här fallet blev Zyskowicz attackerad fysiskt och verbalt, men det finns många andra sätt att försöka begränsa kandidaterna i sitt kampanjande.
– Min känsla är att den typen av den typen av påhopp som Zyskowicz råkat ut för har förekommit tidigare också, säger professor Åsa von Schoultz.

Har kampanjarbetet blivit mindre säkert i dag?

– Vi talar mer om det här problemet i dag än tidigare och det finns en större medvetenhet nu. Det kan påverka vilken typ av uppmärksamhet den här typen av incidenter får och vår allmänna känsla för hur vanligt det är. Sociala medier spelar en stor roll i det, och ger också nya möjligheter till att faktiskt trakassera kandidater.
– Min känsla är att den typen av den typen av påhopp som Zyskowicz råkat ut för har förekommit tidigare också. Det finns alltid labila människor i gatubilden som kan tänkas göra den här typen av saker.
Zyskowicz själv säger till nyhetsbyrån STT att lördagens överfall är fjärde gången i hans över 40 år långa politiska karriär som han blivit attackerad.
”Jag själv fortsätter kampanja för fullt, för jag tycker att det är riktigt viktigt att människor som försöker hindra kandidater, partier eller grupper från att kampanja på det här sättet inte når sitt mål”, säger Zyskowicz till Yle efter den senaste attacken.

Polariseringen blir större

Samtidigt som enskilda fysiska attacker förekommit också tidigare finns det nu en tendens mot ökad politisk polarisering i Finland, säger von Schoultz.
– Människor är längre ifrån varandra i sina politiska åsikter och det kan skapa grogrund för den här typen av attacker.

Hur stor inverkan kan den här typen av incident och en enskild individs handlingar ha på valrörelse och kanske valresultatet?

– I det här fallet tror jag inte att det har så stor inverkan, förutom att det kan ge sympatier. För de andra partierna var det genast viktigt att fördöma och markera att det här inte accepteras.

ANDRA LÄSER