Den större dumbommen

I och med att en allt större mängd pengar hamnat i fickorna på en allt mindre grupp människor har vi i dag människor som är så rika att de blir större dumbommar nästan per automatik.

De ekonomiska vetenskaperna anklagas ofta för att vara alltför abstrakta och världsfrånvända, och kanske alldeles särskilt för att ignorera människor och mänsklighet i sina teorier. Det finns visst fog för detta, men ofta kan faktiskt ekonomiska analyser vara nog så skarpsinniga vad gäller just mänsklighetens mera udda sidor. Ta till exempel det där med ”teorin om den större dumbommen”.

ANDRA LÄSER