Avgörande beslut om nordisk skola i Helsingfors – tvåspråkig eller enspråkig administration ännu tvistefråga

Flera partier är redo att stödja SFP:s förslag att den nordiska skolan blir en fråga också för nästa stadsfullmäktige. Den politiska armbrytningen handlar om ifall skolan ska ha tvåspråkig administration eller om den ska sortera under antingen den finska eller svenska skolsektorn.

Maria Gestrin-Hagner
09.11.2020 19:15 UPPDATERAD 09.11.2020 19:25
Helsingfors ledande utbildningspolitiker tar tisdag kväll ställning till den nordiska skolans vara eller icke vara.

ANDRA LÄSER