Personalbrist leder till långa köer vid HUS i sommar – ”Inte mycket mer vi kan göra“

Lång väntetid på jouren förutspås på HUS under sommaren. Orsaken är personalbrist som drabbar sjukvården i hela landet.

Arkivbild från Mejlans i Helsingfors.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt råder till att endast besöka jouren om man har akut behov av vård i sommar. Patienter med svåra symtom och fall av förvärrad sjukdom vårdas först. Resten får vänta – i bästa fall till följande dag.
– Mängden patienter är samma som i vanliga fall men väntetiden har helt enkelt blivit längre. Det blir stockning i systemet för att patienter inte får sin vård slutförd, säger Maaret Castrén, verksamhetschef vid HUS Akut på Mejlans sjukhus.
Verksamhetschef vid HUS Akut Maaret Castrén säger att sjukhussängarna på Mejlans sjukhus fylls av patienter som väntar på vård.
Stockningen beror på personalbrist. Bristen drabbar inte heller bara sjukhus, utan även till exempel hemsjukvården. Detta ökar i sin tur belastningen på den allmänna jouren.
– Vi har försökt vårt yttersta att rekrytera mer personal genom att till exempel nå ut till sjukvårdsskolor, men just nu finns det inte mycket mera vi kan göra.
Samma läge gäller även i Raseborg, där personalbristen påverkar jourens verksamhet.
– Ibland är det verkligen på gränsen med hur personalen ska räcka till, säger Fredrik Forsström, chefsläkare på Raseborgs sjukhus.
I Raseborg kan risken för långa köer också bero på en större mängd patienter. Sommargästerna ökar folkmängden under sommarmånaderna, vilket alltid ökar trycket på jouren, enligt Forsström.
Fredrik Forsström säger att Raseborgs sjukhus har förberett sig för rusning i sommar.
– Till sommaren har vi förstärkt läkarresurs på jouren, vilket kanske balanserar läget. Speciellt under rusningstid har vi dubbelbemanning.
Trots detta kan väntetiderna bli långa, även om Forsström anser att man inte behöver förvänta sig något extremt.
När du behöver sjukvård i sommar
Om du anser dig vara i livsfara är det nödnumret som gäller, säger Maaret Castrén. I andra fall lönar det sig att först ringa jourtjänsten på telefonnumret 116117 innan man åker till akuten.
– En stor del av dem som tror sig behöva vård direkt kan i själva verket vänta. Man kan få goda råd av professionella på jourtjänsten och på så sätt undvika att köa på akuten.
Att först söka hjälp på jourtjänsten lättar dessutom på sjukvårdspersonalens arbetsmängd, vilket i sin tur förbättrar patientsäkerheten, säger Castrén.

ANDRA LÄSER