Insändare: Vattenfallet i Gammelstaden bör bevaras

23.01.2023 15:16
På Emma Karis initiativ har Helsingfors stad till priset av 151 000 euro beställt en tredje utredning om rivandet av dammen med vattenfallet i Gammelstaden. I de två tidigare utredningarna 2016 och 2019 ställer man sig synnerligen skeptiskt till projektet.
Målet skulle vara att ytterligare öka fiskbeståndet i Vanda å som redan nu är den bästa öringsån i hela Finska viken. Dessutom finns där bland annat ett laxbestånd. Det finns genomförbara planer på hur man kunde göra den östra fåran ännu bättre för vandringsfiskarna, alltså utan att röra dammen i den västra fåran.
Föreningen Pro Gammelstaden vill framföra att den västra fåran är betydligt brantare än den östra. Om dammen sprängs och man vill dirigera en del av fiskarna till den västra fåran måste man göra den fiskvänlig genom att utföra omfattande sprängningsarbeten av grundberget, vilket är groteskt mot tänkesättet ”tillbaka till den ursprungliga naturen. I så fall kan den östra fåran med forsen torka ut. Det här skulle betyda att då vi nu dels har ett ståtligt vattenfall, dels en fin fri fors skulle vi i framtiden ha endast en fors. En sänkning av vattennivån skulle leda till att Lillforsens badstrand blir obrukbar.
För att förhindra att vattennivån skulle sjunka kunde man tänka sig att bygga flera mellandammar vilka gradvis skulle höja vattennivån. Ån skulle även bli mycket smalare och åbrinkarna borde förstärkas. Ån är 50 meter bred och flera meter djup. Dessa åtgärder skulle innebära stora kostnader.
Man har även föreslagit att dammen skulle kunna rivas endast delvis. Det här kan låta som en bra kompromiss, men bland annat med tanke på vattenståndet skulle det leda till samma resultat som ett totalt rivande. Dessutom skulle vattenfallet vara ett minne blott. Konstruktionen är dessutom sådan att en öppning i dammen kunde få helheten att rasa.
Staden undersökte dammen i fjol och konstaterade att den inte är i behov av renovering.
Vattenfallet är en elementär del av det unikt bevarade industriområdet från 1800-talet. Området åtnjuter ett mycket starkt skydd i stadsplanen och är RKY-klassificerat vilket innebär att det hör till en kulturmiljö av riksintresse. Vår förening omfattar Museiverkets åsikt om att vattenfallet bör bevaras och föreslår att området i framtiden skulle bli ett kulturcentrum och att det skulle tas med i Unescos lista över kulturarv.
Ralf Nyman, ordförande, Pro Vanhakaupunki-Gammelstaden rf

ANDRA LÄSER