Symboliskt försök att stärka aborträtten i USA

Demokraterna vill skriva in rätten till abort i federal amerikansk lag och har kallat till omröstning i senaten.Partiet saknar stöd för förslaget – men frågan kan gynna partiet politiskt då majoriteten av USA:s befolkning anser att rätten till abort ska vara kvar.

En man som demonstrerar mot aborträtten har fått chokladmjölk kastad på sig av demonstranter för abort i Washington.
Anna Hansson/TT
11.05.2022 08:27 UPPDATERAD 11.05.2022 09:17
Lagförslaget innebär att den nationella lagen skulle ställa sig över delstaterna och hindra dem från att skärpa abortlagarna.
Omröstningen i senaten kommer bara en vecka efter det att ett utkast från Högsta domstolen läckte ut som visade att HD starkt lutar åt att riva upp rätten till abort. Händelsen har lett till demonstrationer, både för och emot, och protesterna har till och med spridit sig till domarnas bostäder, enligt amerikanska medier.

Saknar stöd

Initiativet till omröstningen, som hålls i senaten under onsdagen, har tagits av demokraten och majoritetsledaren Chuck Schumer. Han vet, liksom alla andra, att den saknar stöd. 60 röster krävs för att den ska gå igenom och det är inte säkert att ens alla 50 demokrater i senaten ställer sig bakom den.
Syftet är snarare symboliskt.
"Vi kommer att rösta för att skydda kvinnans rätt att välja, och varje amerikan kommer att se vilken sida senatorerna står på", skriver Schumer i ett inlägg på Twitter.
Demokraterna kan ha mycket att vinna på att lägga fokus på abortfrågan. Även om aborträtten splittrar republikanska och demokratiska väljare vill en majoritet, runt 60 procent av befolkningen, bevara Roe mot Wade, enligt flera olika undersökningar.

Fördel för Demokraterna?

Tidningen USA Today skriver att Demokraterna till och med kan gynnas om HD river upp aborträtten, då det skulle kunna locka fler väljare som är för aborträtten till Demokraterna inför de viktiga mellanårsvalen i höst.
Republikanerna försöker å sin sida rikta fokus mot ekonomin och vad partiet beskriver som president Joe Bidens misslyckanden.

Det finns flera vägledande beslut som reglerar rätten till abort i USA. Mest känt är det som kallas för "Roe mot Wade" från 1973. Det slår fast kvinnors rätt till abort med hänvisning till det 14:e tillägget i USA:s konstitution som handlar om den grundlagsskyddade rätten till privatliv.
Enligt "Roe mot Wade" är abort tillåtet fram till att fostret visar livsduglighet, vilket då, 1973, beskrevs som mellan vecka 24 och 28. Aborter efter vecka 21 är dock mycket ovanligt.
Efter "Roe mot Wade" har aborträtten bekräftats genom flera utslag i Högsta domstolen. 1992 förklarades flera delstaters abortförbud som grundlagsvidriga, och i och med det garanterades rätten till abort för landets kvinnor.
Delstatslagar spelar dock stor roll för huruvida det är möjligt att göra abort. Konservativa delstatsstyren har i flera fall skärpt abortlagen inom delstaten.

ANDRA LÄSER