Nykter framgångssaga på Island - staten hjälper de unga att hitta en hobby

Nationella hemkomsttider och fritidsaktiviteter bidrog till att de isländska ungdomarna gick från sus och dus till att bli Europas primusar.

Island har lagstadgade hemkomsttider. Unga under sexton år måste vara hemma senast ett visst klockslag. När de måste vara hemma beror på årstid och ålder.
SPT/Sören Jonsson
09.11.2018 13:26 UPPDATERAD 09.11.2018 16:06
För drygt tjugo år sedan hade Island stora problem med ungdomarnas hälsa. De hörde till dem som drack allra mest alkohol i hela Europa.
I dag rör de knappt alkoholen. Vad har Island gjort för att få till denna otroliga förändring? Enligt Heiða Björg Hilmisdóttir, biträdande borgmästare i Reykjavik, är familjen och fritiden det centrala i den så kallade Islandsmodellen.
– På den tiden talade man mycket om kvalitetstid med barnen. Men det är bara humbug. Det spelar ingen roll vad du gör med barnen. Bara du har tid för dem, säger hon.
Heiða Björg Hilmisdóttir, biträdande borgmästare i Reykjavik, säger att utegångsförbudet är en viktig delfaktor till att Islandsmodellen fungerar.
Innan Island hade tagit fram sin modell riktade man fy skäms-propaganda till barnen. Men att varna dem för alkoholens och narkotikans negativa effekter hade ingen verkan. Därför började staten rikta in sig på föräldrarna.
– När du får ett barn, så ansvarar du i arton år för att barnet inte börjar dricka alkohol, säger Hilmisdóttir.
Men vad gjorde man konkret? Jo, bland annat gjorde man ett tillägg i barnavårdslagen. Barn under sexton år får inte vistas utomhus om kvällarna utan sällskap av en vuxen.
– I Reykjavik har vi föräldrapromenader. Det är föräldrarnas plikt att gå runt på stan och fråga ungdomar vad de gör. Vi visar att vi bryr oss om alla barn, inte bara våra egna.

Hur tog ungdomarna utegångsförbudet?

– De första åren var förbudet inte så populärt bland ungdomarna, men det hjälpte föräldrarna att sätta gränser. I dag är det ingen som klagar.
Trots att Island i tjugo år har bekämpat ungdomsdrickandet dricker vuxna lika mycket i dag som för trettio år sedan.
– Vi har inte gått in för ett nyktert samhälle. När man blir vuxen är det ens eget ansvar att ta hand om sin hälsa. Men så länge man är barn så är det samhällets ansvar.
Islands mål är att alla ungdomar ska ha åtminstone ett fritidsintresse.
Varje år får ungdomarna i Reykjavik 50 000 kronor (cirka 360 euro) insatt på ett aktivitetskort. Ungdomarna kan använda pengarna till olika fritidsintressen efter skoltid.
Utöver detta höjdes myndighetsåldern från 16 år till 18 år. För att köpa alkohol i butik måste man vara 20 år. All marknadsföring av alkohol och tobak är förbjuden.
Siffrorna talar för sig. Den isländska modellen fungerar verkligen. År 1990 uppgav 42 procent av de unga att de druckit alkohol i berusningssyfte den senaste månaden. I dag är samma siffra 5 procent. Antalet som röker har minskat från 25 procent till 3 procent. Även om riktningen är densamma i många andra europeiska länder så har förändringen inte varit så här stor någon annanstans.

Ungdomar lider av psykisk ohälsa

Alkoholanvändning är inte längre det största problemet på Island. Allt fler ungdomar lider av psykisk ohälsa.
– Det verkar vara kopplat till användningen av internet och sociala medier. Många har frågat om vi ska införa gemensamma regler för användningen av internet, men något sådant beslut har vi inte fattat, säger Hilmisdóttir och skrattar till.

Är det bara att kopiera modellen till Finland?

Absolut, säger Hilmisdóttir, men det gäller att anpassa den till den egna kulturen och hitta de skyddande faktorerna och riskfaktorerna.
Nja, säger man på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Kirsimarja Raitasalo, specialforskare vid THL, tar fasta på att Island är ett mycket speciellt samhälle. Landet har ungefär lika många invånare som det finns finlandssvenskar i Finland.
– Jag tror inte att man i ett land av Finlands storlek kan vakta vem som rör sig på allmänna platser, säger Raitasalo.

Vad skulle du vilja se från den isländska modellen i Finland?

– En sak som vi kan kopiera är att skapa gemensamma regler bland alla föräldrar i barnens skola.
Raitasalo ger som exempel att föräldrar kan skapa Whatsapp-grupper och där diskutera hemkomstregler och uppfostran.
– För att det ska lyckas måste föräldrar i skolan lära känna varandra bättre. Där tror jag att skolorna och föräldragruppen har ett ansvar att ta.

Islandsmodellen – 5 knep för en hälsosam ungdom

Utomhusförbud. Island har lagstadgade hemkomsttider. Unga under sexton år måste vara hemma senast ett visst klockslag. När de måste vara hemma beror på årstid och ålder.
Gemensam linje. Föräldrarna införde gemensamma regler för sina barns alkoholvanor och umgänge. Ungdomarna kan inte längre säga att "alla andra kompisar får..."
Aktiv ungdom. Varje år får ungdomarna 50 000 kronor (cirka 360 euro) insatt på ett aktivitetskort. Ungdomarna kan använda pengarna till olika fritidsintressen efter skoltid. På det sättet har ungdomarna nyttiga saker att göra.
Lär känna ungdomen. Ungdomarna fyller årligen i frågeformuläret "Youth of Iceland". På det sättet har kommunen en bra bild över ungdomarnas användning av alkohol och droger och vad som behöver göras.
Också politikerna agerade. Till exempel satsar Reykjavik miljontals euro årligen på att ordna aktiviteter för ungdomar.

ANDRA LÄSER