Färsk studie visar: Covid 19-vaccin räddade 20 miljoner liv i fjol

Vaccinen mot covid-19 har förhindrat nära 20 miljoner dödsfall under sitt första år, visar en ny studie. Men forskarna slår också fast att ännu fler liv hade kunnat räddas om tillgången på vaccin globalt varit bättre.

Vaccinen har förhindrat nära 20 miljoner covidrelaterade dödsfall, enligt en ny studie. Arkivbild.
24.06.2022 07:43
Studien, som publiceras i The Lancet Infectious Diseases, bygger på data från från 185 länder och territorium som samlats in mellan 8 december 2020 och 8 december 2021.
Det här är första gången som forskare försökt uppskatta antalet direkta och indirekta dödsfall som förhindrats med hjälp av covid-19-vaccinen.
Totalt förhindrade vaccinprogrammen globalt 19,8 miljoner av potentiellt 31,4 miljoner virusrelaterade dödsfall, vilket innebär en reducering på 63 procent.
I studien använde man sig av officiell statistik – eller uppskattningar i de fall när sådan data saknades – över dödsfall i covid, samt överdödligheten i varje land.

Kina inte inkluderat

Analyserna jämfördes sedan med ett hypotetiskt scenario där ingen vaccinering förekom någonstans. Modellen tog hänsyn till en både skillnader i vaccinationsgrad mellan länderna och variationer i vaccinens effektivitet baserat på vilken typ av vaccin som primärt användes i respektive land.
Kina togs inte med i studien till följd av dess stora befolkningsmängd och omfattande nedstängningsåtgärder, vilket enligt forskarna skulle ha snedvridit resultaten.
Studien slår också fast att flest dödsfall förhindrades i hög- och medelinkomstländer. Totalt omfattar dessa 12,2 miljoner – en spegling av den ojämna fördelningen av vaccin i världen.

Fler kunde räddats

Ytterligare 600 000 dödsfall hade kunnat undvikas om Världshälsoorganisationens (WHO) mål om en vaccinationstäckning på 40 procent i varje land fram till slutet av 2021 hade nåtts, konstaterar man också.
– Miljoner liv hade antagligen kunnat räddas genom att göra vaccinen tillgängliga för människor runtom i världen, säger studiens huvudförfattare Oliver Watson, verksam vid Imperial College of London.
Enligt WHO:s statistik har totalt 6,3 miljoner människor dött i sviterna av covid-19. Men förra månaden flaggade organisationen för att siffran i själva verkat skulle kunna vara 15 miljoner om både direkta och indirekta dödsfall tas med i beräkningen.

ANDRA LÄSER