Arkitektur- och designmuseet får ny skjuts men det definitiva beslutet fattas först 2023

Två grupper, med uppgift att bereda marken för det planerade arkitektur- och designmuseet har tillsatts.

Det nya arkitektur- och designmuseet ska enligt planerna byggas vid Södra kajen, nedanför Observatorieberget.

Kaarina Gould, som nu är chef för Finlands kulturinstitut i New York, har utnämnts till chef för en projektgrupp för det planerade arkitektur- och designmuseet. Projektgruppens uppgift är att arbeta fram ett museikoncept för museet.

Gould, som tidigare har arbetat bland annat som programchef för Helsingfors festspel och som utvecklingschef vid Live Nation Finland, inleder sitt nya uppdrag 1 maj 2021.

Timo Laitinen, chef vid Statskontoret, har utsetts till ordförande för styrgruppen.

Utgångspunkten för de två gruppernas arbete är att det nya arkitektur- och designmuseet byggs vid Södra kajen och att museet blir ett nybygge. Tanken är att museet, som ska representera två områden Finland är berömt för, ska finnas på paradplats och vara lätt att nå. Att låta renovera en redan tillgänglig byggnad är en idé som har förkastats.

Basen för det nya arkitektur- och designmuseet är de nuvarande två museerna Arkitekturmuseet och Designmuseet. Det slutliga beslutet om förverkligandet av det nya museet fattas enligt planerna senast 2023.

ANDRA LÄSER