Ode lånar biljetter också till RSO:s konserter

Centrumbiblioteket Ode börjar från våren låna ut särskilda biljetter också till RSO:s konserter.

Biljetterna som från våren kan lånas på biblioteket ger gratis inträde till samtliga RSO:s orkester- och kammarkonserter.
Biblioteket förfogar över fyra särskilda biljetter som kan lånas med bibliotekskortet för två veckor i taget från och med vecka 2. Kortet berättigar till gratis inträde till alla RSO:s konserter på Musikhuset.
Kunderna tillåts låna två kort åt gången. Lånen kan inte reserveras eller förnyas.
Helsingfors stadsorkester och Ode meddelade i november om ett motsvarande samarbete, där HSO:s säsongskort från nästa vår kan lånas på biblioteket. Ode förfogar över dubbelt så många säsongskort till stadsorkesterns konserter, inledningsvis åtta stycken.
Förebilden för modellen har varit basketlaget Seagulls samarbete med Tölö bibliotek.
Från och med november har man också i Lahtis kunnat låna säsongskort till Sinfonia Lahtis konserter på biblioteket.
ANDRA LÄSER