Sällsynt nederländskt skeppsvrak hittades i Finska viken

Den finska dykargruppen Badewanne har upptäckt ett nederländskt flöjtfartyg från 1600-talet i samband med en expedition i Finska viken.

Den finska dykargruppen Badewanne har upptäckt ett 400 år gammalt nederländskt flöjtfartyg i Finska viken.
21.08.2020 20:46 UPPDATERAD 21.08.2020 20:47
Dykarna antog först att vraket var från första eller andra världskriget, men fick alla tiders överraskning när det visade sig vara ett cirka 400 år gammalt tremastat och obestyckat flöjtfartyg.
Enligt dykarna har fartyget haft en mycket stor lastningskapacitet. Nederländska handelsfartyg fraktade bland annat trävaror, tjära och hampa från Östersjöregionen på 1600-talet.
"Det var en stor överraskning när vi gick ner till vraket på 85 meters djup och förväntade oss att få se en minsvepare från första världskriget eller en skonare som sänkts under andra världskriget, och insåg att vi hittat ett nästan helt intakt nederländskt flöjtfartyg", skriver dykargruppen i ett pressmeddelande.
Flöjtfartygen var moderna föregångare inom sjöfarten på 1500-talet. Det nya tacklingssystemet för hanteringen av rår och segel möjliggjorde en mindre besättning, vilket gav en större lönsamhet för handelsresorna.

Trålare har skadat fartyget

"Hon vilar rakt på havsbottnen. Fartyget har bara fått mindre skador från en pelagisk trålare. Trålaren verkar ha svept över fartyget från fören och akterut, förskjutit masten och skadat akterdäcket och den övre delen av flöjtens typiska akterspegel. Bortsett från dessa skador är vraket intakt", skriver dykarna.
Flöjtfartygen dominerade Östersjöhandeln från slutet av 1500-talet fram till mitten av 1700-talet. Fartygstypen revolutionerade också hierarkin till sjöss. Hela besättningen utnyttjade nämligen samma utrymme mellan däck och åt vid samma bord, vilket var ovanligt på den tiden.
"Lastrummen är kompletta och bordläggningen sitter ordentligt på plats. Även skadade delar från akterspegeldekorationerna återfinns bakom aktern. Turligt nog ligger bara mycket små bitar av trålnätet kvar på vraket", skriver Badewanne-gruppen.
Skeppsvrak av trä kan överleva i flera århundraden i Östersjön tack vare den låga salthalten, låga temperaturer, mörker och avsaknaden av träborrande organismer. I tempererade hav försvinner alla trävrak på några decennier om de inte har begravts i bottensedimentet.
Badewanne-dykgruppen ska dokumentera och undersöka det nederländska flöjtfartyget i samarbete med Museiverket och andra samarbetspartner.
– Vraket ger en unik möjlighet att undersöka utvecklingen av en fartygstyp som seglade över hela världen och blev det verktyg som lade grunden för den tidiga moderna globaliseringen, säger marinarkeolog Niklas Eriksson vid Stockholms universitet i pressmeddelandet.
Badewanne är en grupp frivilligdykare som har specialiserat sig på att dokumentera vrak från första och andra världskriget i Finska viken. Till gruppen hör bland andra dykarna Juha Flinkman, Jouni Polkko och Ivar Treffner.

ANDRA LÄSER