Svenskans ställning inom räddningsväsendet oroar beslutsfattare – "Det är fråga om den enskilda medborgarens säkerhet"

Den senaste svenskspråkiga kursen för brandmän ordnades 2011. Om åtgärder nu inte vidtas så är bristen på svenskspråkig personal snart ett faktum, säger Svenska folkpartiets riksdagsledamöter.

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP) föreslår att Helsingfors räddningsskola kunde få ansvaret för att arrangera en svenskspråkig brandmansutbildning. Foto: Carl-Anton Storbacka/SPT
SPT
29.11.2019 21:01 UPPDATERAD 29.11.2019 21:25
Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP) är oroliga över svenskans ställning inom räddningsväsendet.
– Vi har ett problem i Finland i dag där den enda statligt stödda utbildningen för brandmän ordnas på finska i Kuopio. Intresset för yrket är stort i Svenskfinland men potentiella brandmansstuderande väljer på grund av språket att antingen inte utbilda sig alls, eller att utbilda sig i Sverige, vars brandmansutbildning inte är jämförbar med Finlands, säger Rehn-Kivi i ett pressmeddelande.
Den senaste svenskspråkiga kursen för brandmän ordnades 2011 och riksdagsledamöterna menar att bristen på svenskspråkig personal inom räddningsväsendet snart är ett faktum ifall åtgärder nu inte vidtas.
– Det här är ett ärende som är aktuellt i hela landet. Vi måste kunna garantera att räddningsväsendet även i fortsättningen fungerar på våra båda nationalspråk. Här är det framför allt fråga om den enskilda medborgarens säkerhet, säger Bergqvist.

Föreslår Helsingfors räddningsskola

En lösning på problemet kunde enligt Rehn-Kivi och Bergqvist vara att i samband med vård- och landskapsreformen stifta en lag om att Helsingfors räddningsskola skulle ta över ansvaret för en svenskspråkig brandmansutbildning. På så vis skulle man samtidigt garantera räddningsskolans fortsatta regionala verksamhet.
Räddningsskolans verksamhet bekostas nu av Helsingfors stad. Skolans framtid har varit hotad allt efter att Inrikesministeriet återkallade skolans undervisningstillstånd i november 2018. Återkallandet berodde på den landskapsreform som regeringen Sipilä planerade genomföra. Tanken var att all utbildning inom räddningsbranschen skulle koncentreras till Räddningsinstitutet i Kuopio.
I september i år beviljade Inrikesministeriet ändå ett nytt tillstånd på viss tid och skolan får nu fortsätta sin utbildning till sommaren 2023. Det innebär att de sista studerande som tas in, bör inleda sina studier senast höstterminen 2021.

ANDRA LÄSER