OECD varnar för långvariga konsekvenser av kriget

Kriget i Ukraina är framför allt en humanitär katastrof, skriver den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i en färsk rapport. Men de ekonomiska konsekvenserna är allvarliga och långvariga, skriver organisationen.

Kriget i Ukraina försätter skörden i fara och risken finns för att fattiga länder drabbas av hungersnöd, varnar OECD.
Katarina Koivisto
18.03.2022 17:52
De ekonomiska skador kriget i Ukraina ger upphov till märks redan nu i hela världen, skriver den ekonomiska samarbetsorganisationen i en rapport på fredagen. Riskerna för ekonomisk katastrof växer hela tiden och blir allt allvarligare.
Enligt OECD försätter den ryska invasionen av Ukraina återhämtningen efter coronapandemin i fara. Invasionen åstadkommer en katastrof i hela regionen kring Ukraina då den tar liv och förstör hem och infrastruktur. Konsekvenserna av invasionen känns i hela världen, skriver organisationen i sin rapport.
Det allra viktigaste i det här läget är att ta hand om över de tre miljoner människor som flytt från Ukraina, understryker OECD. Hittills har Ukrainas grannländer fått bära den största bördan, därför är det viktigt med stöd från EU. Viktigt är också att dela på bördan så att grannländerna inte behöver bära hela ansvaret ensamma.
OECD varnar också för att den globala ekonomiska tillväxten som börjat efter pandemin nu tar ett steg bakåt. För euroländernas del räknar organisationen med att tillväxten blir 1,4 procentenheter mindre än man tidigare räknat med, medan inflationen blir 2 procentenheter högre än tidigare beräknat.

Fattiga länder drabbas

De kraftigt stigande priserna på råvaror och livsmedel kommer att drabba dem som har det sämst ställt hårdast, varnar OECD i rapporten. Ryssland står för 16 procent av den globala naturgasproduktionen och en dryg tiondel av produktionen av olja. Nu har energipriserna stigit brant. Prisstegringen kan leda till ökad fattigdom och orsaka störningar i produktionen av varor och tjänster.
Också råvarupriserna har stigit. Ryssland och Ukraina är viktiga producenter av bland annat vete och majs, av gödsel och metaller. Att tillgången till gödsel och spannmål försämras medför en risk för hunger och osäkerhet då det gäller tillgången till mat speciellt i fattiga länder, skriver OECD i sin rapport.
Organisationen hoppas att regeringar världen över är redo att ta emot och hjälpa och skydda flyktingar. Den hoppas också att myndigheterna hjälper till så att prishöjningarna blir lättare för konsumenterna att bära. Det är de fattigaste länderna som den största procentuella andelen av inkomsterna går åt till mat och energi, påminner OECD. Därför krävs speciella stöd riktade till de här länderna.
OECD:s rapport går också in på behovet att minska beroendet av fossila bränslen och av att hitta fler leverantörer. De befintliga metoderna att producera energi med lägre utsläpp såsom bioenergi och kärnkraft ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt borde importen av flytande naturgas, LNG, utökas.

ANDRA LÄSER