Snart får gymnasisterna i Tölö gratis mensskydd – i Ekenäs har studerandekåren bjudit på det i ett år

Under hösten kan studerande i Tölö gymnasium få gratis mensskydd i skolan, då Helsingfors stads omtalade försök kommer i gång. Men i Ekenäs var studerandekåren först på bollen.

Det här är något vi tyckt att vi har råd med, säger Felicia Sundström är ordförande för studerandekåren vid Ekenäs gymnasium.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
29.08.2022 05:01 UPPDATERAD 29.08.2022 16:27
I Ekenäs gymnasium har det funnits gratis mensskydd på toaletterna redan i ett år – men inte på stadens bekostnad utan på studerandekårens. 
– Projektet har varit i gång hela förra året, och vi kommer nog att fortsätta också i år. Det har varit mycket uppskattat, och vi har fått fylla på lagren varje vecka, säger studerandekårens ordförande Felicia Sundström.
Menstruation har länge varit något man inte talar om, säger Sundström.
– Men det är en helt naturlig sak som alla flickor och kvinnor går igenom. Skolan ska vara en trygg plats, och den som behöver mensskydd vet nu att det alltid finns. Då är det ingen panik.
Att det finns gratis mensskydd på toaletterna har varit mycket uppskattat, säger Felicia Sundström, ordförande för studerandekåren vid Ekenäs gymnasium.
I Ekenäs gymnasium kommer pengarna till mensskydden ur studerandekårsstyrelsens kassa. 
– Det här är något vi tyckt att vi har råd med, och det är många som önskar att det fortsätter, säger Sundström.
I Raseborg finns ändå inga planer på att staden skulle ta över den här kostnaden.
– Det var ett bra initiativ från studerandekåren. Men det är inget som diskuterats inom staden, åtminstone ännu, säger undervisningschefen för de svenska skolorna Elisabet Ehrstedt.

Delas ut varje månad

Det var i fjol som Helsingfors stadsfullmäktige klubbade igenom ett försök med gratis mensskydd i skolor och läroanstalter, och nu är projektet i startgroparna. Försöket omfattar fyra skolor och läroanstalter: Tölö gymnasium, Hiidenkiven peruskoulu, Sibeliuslukio och en av Stadin ammattiopistos enheter.
Än så länge har inte en enda binda, tampong eller menskopp delats ut och hur stort intresset är är fortfarande oklart. Men staden har anställt en högskolepraktikant för projektet, som nu kommer att besöka skolorna och planera hur utdelningen ska gå till rent konkret, berättar Mari Kontio, pedagogiskt sakkunnig på sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors.
Helsingfors börjar dela ut gratis mensskydd på försök under hösten.
– Alla berörda studerande och deras vårdnadshavare i årskurs 6 och uppåt kommer att få ett meddelande på Wilma, där de kan anmäla intresse för att få mensskydden. I anmälningslänken kan man välja hurdant produktpaket man vill ha, som sedan delas ut en gång i månaden, säger Kontio.

"Mensfattigdom tabu"

Initiativet till gratis mensskydd kommer ursprungligen från en fullmäktigemotion av de gröna ledamöterna Amanda Pasanen, Alviina Alametsä och Fatim Diarra. "Mensfattigdom berör många menstruerande människor i Finland, men den är fortfarande tabu och litet har gjorts för att ingripa i den. För en mindre bemedlad person kan summan för mensskydd vara en betydande del av månads- eller veckobudgeten", står det i motionen.
Också Kvinnoorganisationer i samarbete, Nytkis, har varit inne på samma spår: Ingen ska behöva välja mellan mensskydd och mat. "Mensfattigdom är ett samhälleligt problem vars effekter lätt förminskas i den offentliga diskussionen", skriver de i ett ställningstagande, och föreslår för sin del sänkt moms för mensskydden.
I Helsingfors stadsfullmäktige hade förslaget ändå inte enbart medvind. Arja Karhuvaara (Saml) såg inte poängen med diskussionen och raljerade om att man kunde pyssla egna mensskyddd under hälsokunskapstimmarna.
"Det finns säkert gamla t-tröjor därhemma som man kan göra bindor av vid behov", citerar Helsingin Sanomat.
I Skottland har frågan däremot tagits till högsta nivå. Där klubbade ett enigt parlament igenom ett förslag om gratis mensskydd redan för ett par år sedan, och sedan en vecka måste alla kommuner och lärosäten erbjuda mensskydd gratis till alla som behöver dem. I skolorna har samma sak gällt redan sedan 2018.

Borgå överväger

I Tölö gymnasium berättar rektor Marina Sjöholm att studerandekåren också där tagit upp saken redan för ett par år sedan, men att det handlat om en kostnadsfråga. Så när hon fick frågan om skolan vill vara med i försöket var svaret självklart. Nu väntar man bara på besök av stadens koordinator.
– Vi har ännu inte kollat hur stort intresset är. Men jag gissar att projektet blir populärt, säger Sjöholm. 
Också i Borgå rör det på sig i frågan om gratis mensskydd. En liknande motion som den i Helsingfors stötte i våras på patrull hos tjänstemännen, som ansåg att det räcker att utkomststödet beaktar också hygienprodukter och skolhälsovårdaren har mensskydd att erbjuda för akuta behov. Tjänstemännen har räknat ut att det i staden finns ungefär 150 flickor i åldersgruppen 12–19 som lever i fattiga familjer.
Det här är första gången vi verkligen kan få en bättre uppfattning om hur våra elever och studerande berörs av det här
Mari Kontio
Stadsstyrelsen röstade ändå för att återremittera förslaget, och beskedet från staden är nu att saken utreds.  
– Vi kommer säkert också att vara i kontakt med Helsingfors och se se hur försöket där utfaller. Förhoppningsvis får vi ett beslut under hösten, säger ledande socialarbetaren Jeanette Söderberg i Borgå.
I Esbo känner tjänstemännen vid bildningssektorn och hälsovården däremot inte till någon diskussion om gratis mensskydd. 
– Nej. Visst har skolhälsovårdaren alltid mensskydd för akuta behov, men inte så att man varje månad skulle få mensskydden gratis, säger Hannele Otranen, chef för skol- och studerandehäsovården i Esbo.

Samlar information

I Helsingfors pågår försöket till och med november, och efter det ska det utvärderas. Att bedöma i vilken utsträckning mensfattigdom förekommer är svårt, säger Mari Kontio, men det är klart att det finns socioekonomiska skillnader mellan skolorna.
– I samband med försöket samlar vi in information av deltagarna om hur de berörs. Hur mycket pengar lägger de på mensskydd, har de någon gång inte haft råd med mensskydd eller tvingats skippa skolan på grund av det? Det här är första gången vi verkligen kan få en bättre uppfattning om hur våra elever och studerande berörs av det här, säger Kontio.

ANDRA LÄSER