Snabbtåg förenar vetenskapen med samhället

Entimmeståget för också universitetens studerande närmare varandra och ger dem en ny möjlighet att utnyttja den undervisning som ordnas längs tågförbindelsen.

20.12.2018 05:52 UPPDATERAD 21.12.2018 06:17
En snabb spårtrafik betjänar hela det finländska samhället. De viktigaste universitetsstäderna och ekonomi- och kompetenscentrumen ska förenas först.
"Entimmeståget" gör att restiden mellan Åbo och Helsingfors förkortas. Längs spåret finns ett stort antal universitet och forskningsinstitutioner vilka tillsammans utgör en betydande del av hela Finlands utbildnings-, forsknings- och kompetensreserv inom vetenskap, konst, design och teknologi.
Universiteten har en nyckelroll som producenter av ny information och lösare av svåra samhällsutmaningar. Framtiden byggs med utbildning och forskning, men framför allt med ett samarbete som genomsyrar hela samhället. Detta samarbete förutsätter smidiga trafikförbindelser.

ANDRA LÄSER