Snabbtåg förenar vetenskapen med samhället

Entimmeståget för också universitetens studerande närmare varandra och ger dem en ny möjlighet att utnyttja den undervisning som ordnas längs tågförbindelsen.

20.12.2018 05:52 UPPDATERAD 21.12.2018 06:17
En snabb spårtrafik betjänar hela det finländska samhället. De viktigaste universitetsstäderna och ekonomi- och kompetenscentrumen ska förenas först.

ANDRA LÄSER