Forskningssatsning ska lösa Nordens utmaningar

Det nya forskningsprogrammet "Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället" ska öka förståelsen för den turbulenta värld vi lever i.

Nordisk forskningssatsning ska öka förståelsen för vår turbulenta värld.
Fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland lanserar "Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället", ett gemensamt forskningsprogram för samhällsvetare och humanister. Målet är att forskningen ska bidra till en ökad förståelse för världen vi lever i och lösa samhällsutmaningar i Norden. Sådana utmaningar är politisk polarisering med hot och fysiska attacker, pandemin, klimatkrisen och den globala urbaniseringstrenden.
Programmet är en sjuårig satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär sociala och kulturella utmaningar i Norden. Det kan handla om migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring, ekonomisk och teknologisk utveckling och nya sätt att kommunicera.
Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, och den svenska stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.
Programmet kommer att finansiera fem till tio forskningsprojekt fram till 2026. Forskarna uppmuntras att samarbeta över nations- och disciplingränser och det går att ansöka om upp till en miljon euro för ett projekt.
Beslut om vilka forskningsprojekt som väljs till programmet fattas i slutet av året. Projekten kan starta 2022.
ANDRA LÄSER