Enormt huskomplex står delvis tomt vid Skillnaden – följ med in

Många kontorsfastigheter i Helsingfors står tomma och väntar på hyresgäster. Ett exempel är det gamla Tullhuset på Skillnaden 2 som delvis är tomt.

Utsikten längs Skillnaden är slående. I bildens mitt ser man Svenska Teatern och framför den början av Mannerheimvägen.

Längst ner i huset som nyligen har renoverats blir det nattklubb och i gatuplan planeras restauranger. Största delen av huset på Skillnaden 2 består av kontorslokaler, varav 3 500 kvadratmeter är lediga.

På första våningen finns en större inredningsbutik som är en symfoni av pastellfärger. Om du har vägarna förbi kan ett besök rekommenderas. I synnerhet om du vill inreda ditt hem som en influerare, men främst för trapphusets skull.

Det här taket finns i en sal precis ovanför markplan. Liknande sirliga innertak finns på många ställen i huset, på vissa ställen har de olika färglagren exponerats.

Trapphuset är av sten och taket har underbara motivmålningar. Dörren till trapphuset öppnar klockan 10 på vardagar och det är fritt att titta in.

Tullhuset i nyrenässans är ritat av Theodor Höijer. Det byggdes på två år och stod klart 1891.

Till komplexet som ägs av den amerikanska fondförvaltningsjätten Black Rock hör även ett ståtligt jugendhus, ritat av arkitekterna Grahn, Hedman och Wasastjerna. Byggandet började 1903 och huset stod klart 1905.

Vyn från balkongen på översta våningen vid Dianaparken längs Nylandsgatan.

Husen har genomgått två mer omfattande renoveringar. Den första på 1970-talet och den andra på 1990-talet. Under åren har husen successivt byggts om till kontorslägenheter, men byggnaden är skyddad av Museiverket.

Det gäller att titta upp i trapphusen, här en otrolig målning i ett av trapphusen.

En tidigare ägare planerade att bygga om komplexet till lägenheter, men planen förverkligades aldrig. Senare såldes huset till en ägare som valt att satsa på affärsverksamhet.

Så gott som alla rum har kakelugnar. De finns i olika storlekar och former. Tyvärr duger de bara för värmeljus i dagens läge, då uppvärmningen är moderniserad och skorstenen igenbommad.

Ett burspråk som vetter ut mot Skillnaden.

Utsikten kan inte jämföras med något av Helsingfors höga hus – men den är ändå enastående. Från jugendflygeln och den södra delen av nyrenässansdelen ser man mot eller över Dianaparken. Vyerna längs Nylandsgatan på ena sidan och Skillnaden på den andra skapar ett helt nytt perspektiv.

– Det tar vanligen ett par månader att hitta hyresgäster till nyrenoverade kontor och hyresavtalen görs vanligen på en mångårig basis. Coronapandemin har påverkat hyresmarknaden men det finns intresse och vi har tecknat nya hyreskontrakt under coronaåren. Centrums dragningskraft är en självklarhet även i nuläget, säger Helena Kangas på Trevian Asset Management som ansvarar för uthyrningen av huset.

Varför står kontorsfastigheter tomma?

Företag flyttar runt relativt mycket och kontor inne i centrum är alltid eftersökta, säger Ari Ekroos som är professor i finansrätt vid Aalto-universitetet. Trots det finns det kontorshus som står tomma inne i Helsingfors.

Finns det någon speciell orsak som gör att fastighetsägare inte sänker hyran för att på så sätt få in hyresgäster?

– Det finns inte en enskild orsak till att inte sänka hyran på kontorsfastigheter. Ägarna har alltid kapital bundet i fastigheterna och även om det inte är belånade pengar vill ingen förbise en potentiell inkomst. Just nu har marknaden inte varit särdeles fördelaktig, något som kan påverka speciellt nedgångna fastigheter.

Många kontorshus ägs av stora utländska investerare, kan det vara en orsak till att husen står tomma?

– Det tror jag inte. Det finns alltid någon som har ansvar för fastigheten. Även de stora aktörerna, eller speciellt de stora aktörerna, är ute efter att göra pengar. Det kan vara så att de helt enkelt inte har hittat en lämplig hyresgäst.

Påverkar hyreskontraktens längd möjligheten att hitta hyresgäster?

– Hyreskontraktens längd kan påverka situationen. Då marknaden är svag vill man nödvändigtvis inte ta dåliga hyresgäster. I stället väntar man på att marknaden blir bättre för att få längre hyreskontrakt med högre hyra.

Påverkas fastighetens pris av hyressituationen?

– Logiken är att ett hus som är fullsatt med hyresgäster kan höja priset på fastigheten. Särskilt om kontrakten är långa, då vet köparen att investeringen ger en säker avkastning.

Skiljer sig logiken att privat hyra ut en investeringslägenhet från att ett företag som har en stor fastighetsportfölj hyr ut lokaler?

– Utgångspunkten är densamma. Investeraren vill ha avkastning på investeringen och tillskott i kassaflödet. Men för stora ägare kan det finnas aspekter kopplade till marknaden och strategier som inte allmänheten känner till.

Kontor inne i centrala Helsingfors står tomma, men finns det en enkel orsak till det?
ANDRA LÄSER