Regeringen ense om elstödet – men bolagen rasar: ”Orimligt”

Elbolagen har sagt sitt om regeringens nya elstöd som var på snabbremiss, och det råder stor oro för tidtabellen. Regeringen är ändå ense om hur det ska se ut och förslaget slipas vidare.

Regeringen är överens om elstödet, som fått kritik från elbolagen som ska administrera det. Tidigare ville SDP att kompensationen skulle vara mer än hälften, men partierna är nu ense om storleken på stödet.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
25.01.2023 19:03
Regeringen är nu enig om att det nya, retroaktiva elstödet ska se om på det sätt som man skissade tidigare i vinter: Att staten ska kompensera en del av elräkningarna i vinter.
Det innebär att de som betalar mer än 10 cent per kilowattimme får en kompensation för hälften av den summa som överskrider 90 euro i månaden, upp till 700 euro. Stödet beräknas på elkonsumtionen i november och december, och ska synas som ett avdrag på elräkningen.
Detaljerna i lagförslaget finslipas fortfarande. Kostnaden beräknas bli 412 miljoner euro.
Dessutom kan man få tilläggstid för att betala elräkningen, och på den punkten har det skett en förändring. Nu är tanken att man kan få längre förfallotid för hela elkostnaden, medan det i förslaget ännu var bara hälften av summan man kunde skjuta upp. Det mötte kritik från elbolagen: Det är svårt att spjälka upp en faktura i en del som ska betalas, och en annan som kan skjutas upp.
Regeringen Marin är ense om hur elstödet ska utformas.

”Inte säkert att alla leverantörer klarar det”

Kritiken mot elstödet från elbolagens sida har inte varit nådig.
I remissvaren går de heta. Oron gäller tidtabell och administration. Att gå igenom datasystem och svara på kunders förfrågningar beräknas ge kostnader mellan 100 000 och 200 000 euro per elleverantör, och det finns omkring 60 återförsäljare.
Energiindustrin föreslog i sitt remissvar att skjuta upp tidtabellen med minst en månad, så att kompensationerna kan gå ut i april i stället för i mars. ”Också den tidtabellen är otroligt tajt, och inte heller då kan vi med säkerhet säga att alla leverantörer klarar det”, skrev Energiindustrin.
Energiindustrin anser att modellen med en kompensation i elräkningen är en dålig metod för att rikta stödet till dem som mest behöver det.
Flera elbolag uppger att den förlängda betalningstiden kan innebära risker för bolagen. Dessutom ger de ett entydigt svar på frågan om man kan utesluta sommarstugor. De flesta uppger att det inte finns någon heltäckande information om vilka fastigheter som är sommarstugor.
Vasa energi oroade sig för kundhanteringen. ”Vår nuvarande leverantör av kundsystemet har uppgett att de inte har resurser att genomföra de föreslagna ändringarna i den här tidtabellen”.
I Helsingfors ser elbolaget Helen förslaget som ”alltför krångligt att genomföra”. Pohjois-Karjalan Sähkö och Koillis-Satakunnan Sähkö klassade den föreslagna tidtabellen som näst intill omöjlig.
Parikkalan Valo surnade till ordentligt i sitt svar och beskyllde beslutsfattarna för valkampanj: ”Politikerna har försatt elförsäljarna i en orimlig position på grund av sin egen valagenda”. 

ANDRA LÄSER