Dramatisk ändring när svenska bildningsdirektören försvinner – så påverkas svenskan i Kyrkslätt

Kyrkslätts direktör som lett den svenska bildningen försvinner ur organisationen. Det är inte heller klart hur de svenska tjänsterna ska representeras inom bildningens ledning. Bildningsdirektören ser det som viktigt att den svenska lärstigen tryggas, samtidigt som hon spjälkar upp den över flera avdelningar.

Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
18.01.2023 05:01
HBL har synat Kyrkslätts nya organisation inom bildningen. Den har förnyats för att ”vara mer effektiv”. 
Tidigare fanns det en gren som ansvarade för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen – med egen direktör. Det finns det inte längre. Det finns inte heller någon garanti för att de som sköter den svenska verksamheten är med i bildningens ledningsgrupp.
Svenskspråkiga kommer fortfarande att kunna gå i skola och daghem på svenska. Ändringen inom bildningen beskrivs snarast som en intern angelägenhet som inte ska påverka de svenska tjänsterna.

ANDRA LÄSER