Finlands Olympiska kommitté under lupp – flera fall av sexuella trakasserier utreds

Jämställdhetsombudsmannen kritiserar Finlands Olympiska kommitté och Finlands Friidrottsförbund för att de inte tagit på tillräckligt stort allvar ett fall av misstänkt sexuellt trakasseri under OS i Tokyo. 

Finlands Olympiska kommitté har varit i blåsväder under våren.
Marcus Lindqvistmarcus.lindqvist@hbl.fi
21.06.2022 14:14
Flera fall av sexuella trakasserier inom Finlands Olympiska kommitté (SUL) är under utredning.
 I våras avgick toppidrottschefen Mika Lehtimäki, då det framkommit att han tidigare fått en skriftlig varning för osakligt beteende mot två kvinnliga anställda. Nyligen rapporterade Iltalehti att Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori redan förra hösten varit medveten om att Lehtimäki förutom osakliga meddelanden också anklagas för fysiskt tafsande.

Flertalet misstänkta sexuella trakasserier 

Efter att Lehtimäki hade avgått framkom det ytterligare två fall av misstänkta sexuella trakasserier inom Olympiska kommittén, styrelseledamöten Anni Vuohijokis fall, samt det så kallade Tokyofallet. 
Finlands centrum för etik inom idrott, Suek meddelade nyligen att utredningen av Vuohijoki är avslutad. Hon var inte skyldig till sexuellt trakasseri, eftersom ingen av de påstådda offren upplevde sig ha blivit utsatt för osakligt beteende. Det var dock flera anställda inom Olympiska kommittén som hade blivit upprörda över hennes grova språkbruk under OS i Peking i vintras.
Det så kallade Tokyofallet är fortfarande under utredning. Det handlar om en anställd vid Olympiska kommittén, som fällt en osaklig kommentar under ett förberedande läger inför OS i Tokyo förra sommaren. Offret var inte anställd på SUL, men var anlitad genom ett avtal om köptjänst under det förberedande lägret. 
– Du får ett nytt jobb här på lägret, du får komma och tvätta mina ställen varje kväll i mitt rum, för jag litar inte på de här männen, sade den OK-anställda med ett skratt till offret i matsalen. 
Ilta-Sanomat rapporterade redan tidigare att den anställda vid Olympiska kommittén är en man, medan offret är en kvinna som ofta anlitats av olika grenförbund för sin expertis. Mannen har sagt att han inte anser sig skyldig till några sexuella trakasserier.

Jämställdhetsmannen bad om utredning

Kvinnan tog genast upp saken med både Olympiska kommittén och SUL, men det ledde inte till några åtgärder. Det var först flera månader senare, då offret  vände sig till Jämställdhetsombudsmannen som ärendet togs vidare. JO bad Olympiska kommittén om en oberoende utredning, varefter OK anmälde ärendet till Finlands centrum för etik inom idrott, Suek. Utredningen pågår fortfarande. 
Jämställdhetsombudsmannen kritiserar OK och SUL för att de inte tagit kvinnans anklagelser på allvar, utan avfärdat det hela som ett misslyckat skämt. Enligt lagberedningen till Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kan sexuellt trakasseri också ta sig uttryck som grovt språk eller tvetydiga skämt, understryker Jämställdhetsombudsmannen. 
Nolltolerans betyder att vi direkt tar fram saker, ingriper och ställer dem i ordning. Det betyder inte att det aldrig skulle ske någonting fel
"Enligt rättslitteraturen, kan man berätta snuskiga skämt och roa sina vänner under fritiden, men den typen av språk hör inte hemma på en arbetsplats. Enligt Jämställdhetsombudsmannen borde "B" med normalt omdöme ha förstått, att det inte är önskvärt att framföra en så kallad tvättinbjudan till en representant för det andra könet.", skriver JO i ett uttalande. 
Jämställdhetsombudsmannen anser att OK och SUL försummat sin plikt enligt jämställdhetslagen att ingripa i misstänkt sexuellt trakasseri. OK och SUL har konstaterat att kvinnan inte sagt att hon upplever att hon blivit utsatt för sexuellt trakasseri. JO anser att arbetsgivaren fortfarande har en plikt att utreda saken. Arbetsgivaren har fullmakt att dela ut sanktioner för sexuellt trakasseri, som en anmärkning, en skriftlig varning, en permittering eller i sista hand en uppsägning.
Besvarat kritiken
Olympiska kommittén har besvarat Jämställdhetsombudsmannens kritik. Enligt ett färskt uttalande har OK, SUL och kvinnan gått igenom hennes erfarenheter bland annat under ett möte i september 2021. Då fick OK och SUL inte den uppfattningen att hon upplevde händelserna som sexuellt trakasseri. Hon bad inte heller om en utredning. Hon har senare lyft fram frågan under slutet av 2021 och inledningen av 2022 varefter en representant för OK har ringt henne och frågat om hon vill föra saken vidare till Olympiska kommitténs ledning. Hon har då svarat att det inte är nödvändigt, utan hon tar själv kontakt om hon anser att det behövs. 
Först då saken kom ut i offentligheten i mars klarnade det för OK och SUL att saken behandlas som misstänkt sexuellt trakasseri. Därefter bad OK om en oberoende utredning av Suek.
– Idrottsgemenskapen och Olympiska kommittén har nolltolerans mot alla former av osakligt beteende. Nolltolerans betyder att vi direkt tar fram saker, ingriper och ställer dem i ordning. Det betyder inte att det aldrig skulle ske någonting fel, säger Olympiska kommitténs vd Taina Susiluoto.
Olympiska kommittén bad också tidigare Suek om en oberoende utredning av arbetsklimatet inom OK. Resultaten gavs ut den här veckan. 

Var fjärde har upplevt mobbning

Enligt enkäten, som genomfördes i maj, har var fjärde anställd upplevt mobbning. Mobbningen handlade bland annat om att bli isolerad, sidsteppad eller ifrågasatt. Enstaka personer hade upplevt verbala sexuella trakasserier, eller trakassier som grundar sig på kön. Det framkom inte fysiska trakasserier. Enkäten besvarades av 90 procent av personalen.
– Det förekom mer mobbning än genomsnittet, om man jämför med motsvarande utredningar av arbetsgemenskap. Det förekom mindre av andra former av osakligt beteende. Till exempel framkom det inte fysiskt trakasseri. Den höga svarsprocenten vittnar om att saken upplevdes vara viktig, säger Suek:s forskningschef Marko Kananen.

ANDRA LÄSER