Rysslandsexpert: Kreml har en plan för Finland

Läckta dokument visar att Ryssland steg för steg vill ta över Belarus. Men exakt hur långtgående planer har Kreml på ett Storryssland? Forskaren Kristiina Silvan är övertygad om att landet tänkt lägga sig i Finlands beslutsfattande. – Det skulle inte alls överraska mig om det skedde nya läckor kring Natoprocessen.

Kristiina Silvan är övertygad om att Rysslands presidentstab har mejslat ut en plan som rör Finland. – Finland har alltid setts som en harmlös granne, men det förändras såklart genom inträdet i Nato.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
30.03.2023 05:01 UPPDATERAD 30.03.2023 10:14
I februari läckte dokument från maktens korridorer i Moskva. Det visade i detalj hur Ryssland gradvis skulle införliva Belarus med ”moderlandet” genom en mjuk invasion. Målet var inställt på 2030, då gränserna mellan ländernas geografi, kultur, politik och ekonomi skulle vara helt utsuddade.
Läckan gav snabbt rubriker som gjorde gällande att president Vladimir Putin låg bakom planen. Men det är inte sagt att Putin ens sett dokumentet som färdigställts 2021, säger forskaren Kristiina Silvan vid Utrikespolitiska institutet. Silvan har forskat om auktoritära regimer och är specialiserad på rysk och belarusisk inrikespolitik.
– Presidentstaben är ett massivt maskineri som officiellt har över 2500 tjänstemän. Det är i högsta grad oklart vad som hände med dokumentet: lades det på hyllan för att att samla damm, eller finns det avsikter att verkställa planen? Oavsett så är det mycket intressant att ett så här tydligt imperialistiskt strategidokument upprättats. Ryssland ser verkligen inte Belarus som en självständig bundsförvant.

ANDRA LÄSER