Hysteri eller en verklig fara?

Den slarviga och generösa användningen av antibiotikum både till människor, men speciellt till matindustrins djur är en katastrof!

17.03.2020 20:45 UPPDATERAD 19.03.2020 10:07
Den pensionerade infektionsläkaren Heikki Peltonen (Yles Ykkösaamu 14.2) påminde om att det årligen dör cirka 500 000 människor (!) i influensaepidemier utan att det blir panik i världen. Han är förvånad över den världsomfattande hysterin som just coronaviruset förorsakar. Det är jag också. Jag tar risken på allvar, men undrar över dimensionerna. Alldeles speciellt är jag bekymrad över (små)företagarnas överlevnad för vilka viruset också utgör en dödlig fara.
Utan att på något sätt förringa åtgärderna har jag reflekterat över några saker.
Man skall ju alltid tvätta händerna noggrant under influensatider, inte peta sig i ansiktet och hålla lite längre avstånd till sjuka människor. Man skall ju alltid hosta och nysa i armvecket inte i händerna! "Fysisk kontakt bör undvikas just nu men öka den själsliga kontakten", uppmanade vår president så klokt.
Jag tycker att det viktigaste just nu skulle vara att fundera över orsakerna till coronaviruset. Vad har framkallat det? Man misstänker att zoonos-smittan (virus, bakterier och parasiter som lever i friska eller lindrigt sjuka djur och som överförs till människan) härstammar från ohygieniska och grymma djurtorg i Asien. Det har bara varit en tidsfråga när så sker igen. Dessa har ju varit kärnan till epidemier också tidigare. Sars (också ett coronavirus) verkar ha börjat i Asien 2003 med delikatessen palmmård.
Vår egen köttindustri innehåller också många farliga zoonoser. Till exempel campylobacter och salmonella är vanligt förekommande i kyckling. År 2015 beräknades att var tredje svensk kyckling i kyldiskar bär ESBL-bakterien. Svin- och fågelinfluensan är två andra exempel av symbioser från olika arters influensavirus. 2014 visade det sig att över 60 procent av danska avelsgrisar bar på den resistenta MRSA-bakterien och i stickprov 2019 var nio av tio grisar bärare av MRSA!
Det farligaste i vår tid för hela mänskligheten är antibiotikaresistensen! Den slarviga och generösa användningen av antibiotikum både till människor, men speciellt till matindustrins djur är en katastrof! Daglig användning av antibiotika till matindustrins djur är en rutin utomlands. I Norden används mindre rutinmässig medicinering av köttindustrins djur.
Resistensen leder redan nu till stora problem och alldeles snart tros den leda till att vi människor kommer att dö i infektionssjukdomar som man gjorde på 1800-talet. Man uppskattar att 50 miljoner människor kommer att dö av antibiotikaresistens 2050.
Vi är för många på vår planet. Naturens balansmekanism ställer till det för arter som blir för många och för svaga. Det har bara varit en tidsfråga innan den börjar kämpa emot människans egoistiska framfart.
Jag ser att receptet för att undvika zoonos-infektioner globalt bland annat är att stoppa slöseriet med livsviktig antibiotika, stoppa de vidriga djurmarknaderna, stoppa den industriella djuruppfödningen, stoppa människoartens spridning och framfart och stoppa miljöförstöringen.
Personligen behöver vi noggrann (hand)hygien under infektionsepidemier, nysa och hosta i armvecket, inte understöda den industriella djuruppfödningen, adoptera mera i stället för att reproducera mera, högakta naturens balansförmåga, sköta om vår näromgivning och närmiljö på bästa sätt. Var snälla mot varandra och låt djuren leva i fred!

Britt-Marie Juup,

Åbo

ANDRA LÄSER