Endast en femtedel av jaktkvoten för gråsäl uppfylls

Sammanlagt 213 gråsälar sköts under jaktsäsongen i fjol och i år. Bytesmängden utgör endast en femtedel av Jord- och skogsbruksministeriets tillåtna jaktkvot, uppger Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

Gråsälar vid Gotska Sandön i Sverige. Finlands Jord- och skogsbruksministerium tillåter jakten på 1 050 gråsälar per år.
SPT
09.08.2018 14:55 UPPDATERAD 10.08.2018 11:31
Merparten av gråsälarna fälldes i Finska viken. Sammanlagt 210 östersjövikare sköts under samma tidsperiod av en tillåten jaktkvot på 300 individer.
Jaktkvoterna för gråsäl och östersjövikare för höstens jaktsäsong är desamma som tidigare. Jaktsäsongen har tidigarelagts så att jakten numera påbörjas redan den 16 april. Jakt på gråsäl är tillåten till slutet av december medan jakt på östersjövikare har begränsats till två etapper och avslutas den 15 oktober.
Målet med jakten på gråsäl och östersjövikare är att förhindra och minska de skador som djuren förorsakar yrkesfisket.
Enligt Finlands viltcentral är bägge sälarters stammar starka och livskraftiga. Naturresursinstitutet har uppskattat att det finns omkring 40 000–54 000 gråsälar i Östersjön. Under fjolårets flyginventeringar sågs en tredjedel av alla observerade gråsälar inom Finlands havsområde. Stammen av östersjövikare uppskattas nu bestå av över 20 000 individer. Största delen av dem lever i Bottenviken.

ANDRA LÄSER