Insändare: Också västra Vanda behöver sysselsättningstjänster

01.12.2022 15:15
I sin insändare skriver Kristian Rehnström (HBL 29.11) framgångsrikt om integrationen av invandrare i Vanda. Han lyfter fram lärarnas framgångar och försvarar lärarnas hantering av pedagogiska undervisningsmetoder i en växande mångkulturell miljö.
Vanda kan ha utmaningar i undervisningen med invandrare, men frågan är också relaterad till stadens sysselsättningsåtgärder. I en växande mångkulturell miljö behövs tjänster som endast kan erbjudas med ett brett utbud av nätverk och förbindelser. Vandas sysselsättningtjänster erbjuder för närvarande bara tjänster på en plats, Dickursby, och den växande staden skulle gynnas om tjänsterna expanderade även till västra delarna av Vanda.
Janne Leivo, politices magister, sakkunnig, Helsingfors

ANDRA LÄSER