Pensionsskyddscentralen: Finländarnas livslängd ökar kanske långsammare än man antagit

Utvecklingen skulle innebära att pensionsåldern höjs långsammare och pensionsförmånerna blir bättre, uppger Pensionsskyddscentralen.

Enligt Statistikcentralens prognos är finländarnas förväntade livslängd år 2070 mer än 90 år. Enligt Eurostats prognos skulle den däremot vara något över 88 år.
18.02.2021 08:01
Den förväntade livslängden ökar också i fortsättningen, men kanske inte i lika snabb takt som man tidigare antagit, skriver Pensionsskyddscentralen på torsdagen.
I den senaste rapporten om hur livslängden påverkar finansieringen av pensionerna har Pensionsskyddscentralen använt sig av Eurostats prognos om förväntad livslängd i stället för Statistikcentralens. Enligt Eurostats prognos förväntas finländarnas livslängd öka långsammare.
År 2070 är finländarnas förväntade livslängd mer än 90 år, enligt Statistikcentralens prognos. Enligt Eurostats prognos skulle den däremot vara något över 88 år.
Enligt Pensionsskyddscentralen påverkar dödlighetsutvecklingen pensionskalkylernas resultat betydligt. Utvecklingen skulle medföra att pensionsåldern höjs långsammare och pensionsförmånerna blir bättre än de nationella antagandena.
Jaakko Kiander, direktör vid Pensionsskyddscentralen, säger att man i befolkningsprognoserna har antagit att den förväntade livslängden också i fortsättningen kommer att öka snabbt.
"De senaste årens erfarenheter i andra industriländer och den pågående coronapandemin väcker dock frågor om hur länge den positiva utvecklingen kan fortgå. Därför är det också motiverat att studera alternativa utvecklingar", säger Kiander i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER