Rysk anfallsplan för Ukraina avslöjad – Kanerva: "Finland kan tvingas höja beredskapen"

Amerikanska underrättelseuppgifter visar hur Ryssland planerar en möjlig invasion av Ukraina i början av nästa år, enligt amerikanska medier. Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) är bekymrad.– Situationen är allvarlig. Jag börjar befara att det inte längre handlar om enbart retorik, säger Kanerva.

– Vi måste ta diskussionen på allvar eftersom utvecklingen har betydelse också för oss i Finland och i hela norra Europa, säger försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml), som är bekymrad över den senaste tidens utveckling.
Washington Post och New York Times har publicerat artiklar om hur Ryssland har utförliga planer på en möjlig invasion av Ukraina. Artiklarna baserar sig på amerikanska underrättelseuppgifter som bland annat visar hur Ryssland har kallat in 100 000 reservister. Uppskattningen är att 175 000 soldater är stridsklara i januari.
De amerikanska underrättelseuppgifterna skildrar hur den ryska krigsapparaten snabbt håller på och positionerar sina trupper inför en flerfrontsoffensiv som ukrainska styrkor har små chanser att bemöta. Hälften av de ryska styrkor som skulle användas i den planerade offensiven befinner sig redan nära gränsen till Ukraina.
De amerikanska underrättelseuppgifterna innefattar bland annat satellitbilder som visar hur ryska styrkor och utrustning koncentreras till Ukrainas östra gräns. De ryska planerna ska gå ut på att flytta styrkor till och från den ukrainska gränsen med avsikt att skapa oklarhet och osäkerhet.

Kanerva: Situationen är allvarlig

Försvarsutskottets ordförande, Ilkka Kanerva (Saml) vill inte kommentera specifikt de senaste nyhetsuppgifterna i amerikanska medier, utan analyserar utvecklingen den senaste tiden på ett generellt plan.
– Situationen är allvarlig. Jag börjar befara att det inte längre handlar om enbart retorik. Vi måste ta diskussionen på allvar eftersom utvecklingen har betydelse också för oss i Finland och i hela norra Europa, säger Kanerva till HBL.

Vilka vore konsekvenserna för Finland ifall Ryssland skulle skrida till verket med planerna?

– Det skulle innebära att vi har ett fullskaligt krig nära oss, vilket skulle tvinga även oss att höja beredskapen, säger Kanerva.
Kanerva påminner om att Ryssland under den senaste Zapad-manövern flyttade stora mängder trupper till den ukrainska gränsen.
Ilkka Kanerva ser ingen annan lösning på Ukrainafrågan än att avtalspunkterna i Minskfördraget börjar följas.
– Men förstås kan det hända att det är en överoptimistisk förhoppning, säger Kanerva.

ANDRA LÄSER