Friidrottschefen ryter till om trakasserierna – "Skandalen är vår tids Lahtis 2001"

Friidrottsförbundets ordförande Sami Itani sticker inte under stol med att Olympiska kommittén misskött trakasseriskandalen.– Det finns mycket smutstvätt att gå igenom under våren och hela året, säger han.

Enligt Friidrottsförbundets ordförande Sami Itani finns det fortfarande en hel del arbete att göra inom idrottskretsarna med transparens, jämställdhet och en sund verksamhetskultur.
Marcus Lindqvist
01.04.2022 05:00 UPPDATERAD 01.04.2022 06:51
Trakasserihärvan inom Finlands Olympiska kommitté är dagens stora samtalsämne inom idrottskretsarna. Under torsdagens presskonferens tvingades Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori be om ursäkt för skandalen. Toppidrottschefen Mika Lehtimäki avgick redan i måndags, men enligt Vapaavuori känner han till åtminstone ytterligare ett trakasserifall i kretsarna omkring Olympiska kommittén.
– Jag är överraskad över att det uttryckligen gällde Mika Lehtimäki, men annars är jag mindre överraskad över att det händer någonting sådant inom idrottskretsarna – också högst uppe i hierarkin. Jag är givetvis chockerad, säger Friidrottsförbundet SUL:s ordförande Sami Itani.
– Två problem förkroppsligas i den här skandalen. Det ena är det könade maktbruket inom idrottskretsarna. Det andra är beslutsprocesserna, avsaknaden av transparens, och de små kretsarna.
Ishockeyns spelarförening SJRY lämnade redan Olympiska kommittén. Friidrottsförbundets styrelse kommer att behandla trakasserihärvan under ett möte nästa fredag.
– Då kommer vi också att behandla vårt förtroende för Olympiska kommitténs styrelse, säger Itani.
– Det är helt klart att processen inte skötts enligt god förvaltningssed.
Olympiska kommitténs ansvarsprogram 2020–2024 listar en rad målsättningar, som transparens, inklusivitet och en trygg idrottsmiljö. Friidrottsförbundet har ytterligare kompletterat det för sin del.
– Vi har genomfört förändringar i verksamheten, strukturerna, attityderna och kulturen. En del av personalen har bytts ut. Men det finns ännu en hel del att göra. Hela idrottsrörelsen, inklusive friidrott, har en hel del arbete framför sig, och vi gör det just nu, säger Itani, som varit SUL:s ordförande sedan 2020.
Enligt HBL:s uppgifter har arbetskulturen inom den Olympiska kommittén av många upplevts som problematisk. Enligt en personalenkät som genomfördes 2020 har det förekommit diskriminering, trakasserier och mobbning. Ledarskapet har upplevts som mycket hierarkiskt.
– Olympiska kommittén och idrottsrörelsen har gjort viktigt arbete för jämställdhet. Inom Olympiska kommittén finns det många som gjort ett fantastiskt arbete. Problemen genomsyrar inte hela verksamheten, säger Itani.
– Samtidigt finns det fortfarande problem med ledarskap och verksamhet inom idrottskretsarna. Det är en ganska unken atmosfär. År 2022 är tiden snart ute för att genomföra förändringar om vi vill ha en livskraftig idrottsrörelse i framtiden.
Itani tror att trakasserihärvan kan vara en vändpunkt för idrottsrörelsen. En signal att tiderna har förändrats.
– Det här är absolut vår tids Lahtis 2001. Efter Lahtis förändrades inställningen till dopning. Jag tror idrotten är ren i Finland. Jag tror också det här är nyckeln till en förändring inom idrotten i Finland, så idrotten är trygg och jämställd i framtiden, säger Itani.
Trakasserihärvan har fått stor uppmärksamhet i medierna. Det var också Yle Urheilus journalistiska arbete som först avslöjade Mika Lehtimäkis osakliga beteende. Itani är nöjd med att medierna lyft fram problemen inom idrottsrörelsen.
– Idrotten är exceptionellt sårbar, men vi borde också vara exceptionellt ansvarsfulla. Idrotten borde stå för positiva, rena, vackra och trygga värderingar. Idrotten snurrar också till stor del med offentliga medel – skattebetalarnas pengar. Därför borde idrottsrörelsens verksamhet, ledarskap, finansiering och olika praxis granska precis som politisk verksamhet, säger Itani.

ANDRA LÄSER