Podcast om finska spioner – en godbit för historienörden

Operation Uppsala är en kompakt men gediget utförd och engagerande lektion i ett avsnitt ur vår moderna historia som inte uppmärksammades i klassrummet.

Vem var Lauri Solehmainen som sommaren 1952 begav sig på hemligt uppdrag till Murmansk?
Femtiotalet var en nervös tid för Finland. På ytan såg allting triumferande bra ut: landet hade klarat sig igenom två krig med Ryssland och 1952 arrangerat lyckade olympiska spel som förevisade landet och den reparerade huvudstaden för världen. Men det geopolitiska läget var synnerligen osäkert: kalla krigets frontlinjer hade ännu inte etablerats på ett stabilt sätt och de två supermakterna, USA och Sovjet testade, bildligt och bokstavligt talat, gränserna för varandras intressesfärer på oförutsägbara sätt som i vissa fall kunde blossa upp i verkligt krig.
ANDRA LÄSER