Amerikanska myndigheter tvångsseparerade över 900 barn från sina föräldrar

USA:s största medborgarrättsgrupp, American Civil Liberties Union (ACLU) har bett en domstol i San Diego att se över hur amerikanska myndigheter har separerat migrantbarn från sina föräldrar.

Demonstration mot USA:s separationer av barn från sina föräldrar, i april 2018.
Enligt ACLU har över 900 barn skilts från föräldrarna, trots en domstolsorder från i fjol som förbjuder detta.
För att komma runt domstolsbeslutet sker separationerna sedan man riktat till exempel ringa brottsanklagelser mot föräldrarna, vilket organisationen menar är svepskäl.
Andra anledningar som angetts är att en förälder diagnostiserats med hiv, att en pappa inte kunnat bevisa sitt faderskap och att en förälder inte kunnat svara på frågor på grund av ett talfel.
20 procent av barnen som skilts från föräldrarna ska vara under fem år gamla, enligt dokument som lämnats till domstolen.

ANDRA LÄSER