Förundran på ministeriet: Hur kan så många branscher ha personalbrist samtidigt?

Flygplatser, spårvagnar, restauranger, sjukhus och bussar – listan på branscher där personalen inte räcker till är lång. Så vart har arbetskraften tagit vägen? Understatssekreterare Elina Pylkkänen har ett tänkbart svar: allt fler jobbar deltid.

Finland kommer att behöva arbetskraftsinvandring, säger Elina Pylkkänen. Men det är ett hårt jobb, eftersom andra länder konkurrerar om samma arbetstagare.
Restaurangbranschen var en av de första att larma om att arbetskraften inte räcker till. När restriktionerna lyftes, efter två år av återkommande permitteringsvågor, fanns det inte längre tillräckligt många arbetstagare för att hantera den pånyttfödda efterfrågan.

ANDRA LÄSER