Utgifterna är konkreta, resten vagt

Regeringen Rinnes första budgetförslag är handfast och konkret när det gäller det man satsar pengar på. Men vagt i fråga om förutsättningarna för det goda, alltså hur sysselsättningen ska förbättras.

Kirsi Varhila, blivande kanslichef för Social- och hälsovårdsministeriet, och Martti Hetemäki, avgående statssekreterare och kanslichef vid Finansministeriet, gav sin syn på social och ekonomisk hållbarhet vid regeringens budgetförhandlingar.
LedareSusanna Ginman
18.09.2019 15:41
Regeringen satsar på utbildning, jämlikhet, välfärd, naturvård och klimat – precis som man lovade i sitt program.

ANDRA LÄSER