Oljan utanför Utö har samlats upp – "Det är ett sällsynt stort utsläpp"

Gränsbevakningen och marinen bekämpade fartygsutsläppet vid fyren Finlands lejon i över ett dygn. Saneringsarbetet blev klart på fredagskvällen. – Nu letar vi efter orsaken, det kan ta flera veckor innan vi hittat den ansvariga, säger kommendörkapten Mikko Hirvi.

Det kan ta upp till flera veckor innan den ansvariga båten för oljeutsläppet kan fastställas.

En stor mängd olja upptäcktes på öppna havet kring fyren Finlands lejon på torsdagseftermiddagen. Gränsbevakningens patrullbåtar Tursas, Uisko och Turva samt marinens oljebekämpningsfartyg Halli samlade under fredagen in olja på området som ligger cirka 25 sjömil sydväst om Utö. Arbetet avslutades på fredagskvällen.

– Enligt våra helikopterbilder rör det sig om upp till 39 kubikmeter olja som läckt ut. Det är en sällsynt stor läcka på våra vatten, berättar kommendörkapten Mikko Hirvi vid Västra Finlands sjöbevakningssektion för HBL på fredagsförmiddagen.

Den största oljeplattan splittrades under fredagen och avdunstade och upplöstes.

Finns det risk att oljan sprider sig mot skärgården?

– Risken är väldigt liten. Det är fråga om en lätt mineralbaserad olja som avdunstar, och våra bekämpningsåtgärder har fungerat bra. Men hur oljan rör sig beror mycket på vindarna, så vi följer noga med läget med Meteorologiska institutet.

På det drabbade området rör det sig sällan fritidsbåtar, men Hirvi uppmanar ändå midsommarseglare att hålla sig borta.

– Här åker mest lastfartyg, så vi har inte haft behov att begränsa området på något sätt.

Vad vet ni om läckans ursprung?

– Så mycket vet vi att det inte rör sig om en olycka utan är ett läckage från ett fartyg. Men läckage kan förstås vara både avsiktliga och ske i misstag. Det utreder vi som bäst.

Prov kommer att tas både från havet och jämföras med oljeprov tagna ombord på fartyg.

– Vi har ringat in ett antal misstänkta fartyg. Men jag kan inte uttala mig mer om det för tillfället.

Oljeläckor på Finska viken har överlag minskat, berättar Hirvi.

År 2017 fick myndigheterna uppgifter om 44 oljeläckage, medan de år 2016 var 48.

– De flesta läckage sker vid hamnarna eller nära stränder och är förhållandevis små.

Den största enskilda läckan hittills var 1000 liter brännolja som läckte ut.

Sjöbevakningen fortsätter övervakningen av området sydväst om Utö med hjälp av övervakningsflyg och satellitövervakning. Bevakningsfartygen Tursas och Turva stannar kvar nära området i saneringsberedskap.

ANDRA LÄSER