Ledare: Triggar prishetsen evolution eller revolution?

Mitt i vår energipolitiska panik riskerar vi européer göra oss själva en riktig björntjänst som spelar Kreml direkt i händerna. Det ingår målkonflikter överallt i energimarknaden, klimatomställningen och den aktuella krigsekonomin – då bör vi prioritera långsiktigt.

Den tillfälliga turbulensen på elmarknaden i Europa har väckt kortsiktiga politiska passioner.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
31.01.2023 10:31
En ny ”marknadsdesign”. Den smider EU-kommissionen på, med syfte att motverka ryckiga och kraftiga prisförändringar inom elmarknaden. Tillfällig turbulens har väckt kortsiktiga politiska passioner. Men ju fler nödbromsar vi lägger in, ju mer reglering vi introducerar, desto större risk löper vi européer de facto för kronisk energibrist, och därmed för ockerpriser.
Energidebatten är förvirrad och historielös. Den präglas av ett lapptäcke av kortsiktiga ingrepp, som presenteras på bred front. Alltsammans verkar styras av politisk panik. Än dryftas det ena huvudlösa förslaget, än det andra. Ingen tar sig tid för gammal hederlig konsekvensanalys.
I höstas och under den tidiga vintern slog gas- och elpriserna i taket. På sistone har läget lugnat ner sig betydligt. Men de extrainsatta ministermötena har duggat så tätt att vi ännu känner av de politiska svallvågorna. Halvgenomtänkta nödåtgärder kan producera den direkta motsatsen till det man vill åstadkomma.

ANDRA LÄSER