Jordbävning utanför Cyperns kust

En jordbävning med magnituden 6,6 har inträffat i havet utanför Cyperns västra kust, uppger USA:s geologiska myndighet USGS.
Jordbävningen hade sitt centrum 48 kilometer väst-nordväst om orten Polis, på 19,6 kilometers djup. Inga direkta skador har rapporterats, men skalvet kunde kännas runt om på ön.
Den största jordbävningen på Cypern under senare år inträffade 1996, då två människor i staden Pafos omkom. Det hade magnituden 6,8.
ANDRA LÄSER